KSSHP:n koronatilanne – uusia suosituksia ei nähty tarpeelliseksi antaa

Julkaistu 16.11.2020 klo 14.20

KSSHP:n alueella kokoontuva alueellinen tartuntatautien torjunnan johtoryhmä eli Nyrkki ei nähnyt tarpeelliseksi antaa uusia suosituksia alueella voimassa oleviin koronasuosituksiin. Voimassaolevien suositusten katsottiin olevan riittävät ja perustellut tähän hetkeen ja KSSHP:n alueen todettiin olevan edelleen perustasolla.

Kokouksessa tarkasteltiin myös Jyväskylän tartuntatilannetta, jonka nähtiin olevan edelleen hyvin hallinnassa, vaikkakin tartuntojen määrä on taas alkanut hiukan nousta. Muiden kuntien kuin Jyväskylän osalta tilanteen todettiin olevan edelleen hyvin rauhallinen.

Joulukuun osalta Nyrkki seuraa tilannetta ja ottaa kantaa joulukuun suosituksiin parin seuraavan viikon kuluessa.