KSSHP:n talousarvion valmistelu vuodelle 2020 sai sairaanhoitopiirin hallitukselta jatko-ohjeita

Julkaistu 9.10.2019 klo 12.04

Tiedote 9.10.2019

KSSHP:n hallitus kokoontui 8.–9.10.2019 kaksipäiväiseen talousarvioseminaariin Kannonkosken Piispalaan. Päivien aikana KSSHP:n hallitus käsitteli vuosien 2020–2024 toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelutilannetta ja antoi ohjeet jatkovalmistelulle.

Hallitus antoi jatkovalmistetulle seuraavat ohjeet: Vuoden 2020 talousarvio valmistellaan siten, että jäsenkuntien laskutus kasvaa +2 % verrattuna jäsenkuntien kiinteään laskutukseen vuonna 2019 ja tulostavoite on alijäämäinen enintään -10 miljoonaa euroa. Hallitus edellyttää myös, että vuosille 2021–2024 laaditaan talouden tasapainottamissuunnitelma.

Talousarvioehdotuksen valmistelu jatkuu viranhaltijatyönä. Sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen tekee esityksen vuoden 2020 talousarvioksi ja vuosien 2020–2024 taloussuunnitelmaksi 13.11.2019 kokoontuvalle KSSHP:n hallitukselle.

Lopulliset päätökset talousarvion- ja suunnitelman hyväksymisestä tekee KSSHP:n valtuusto 5.12.2019.