KSSHP:n valtuuston päätöksiä 5.12.2019

Julkaistu 5.12.2019 klo 14.16

KSSHP:n valtuusto hyväksyi vuoden 2019 talousarvioon tehdyn muutoksen

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi 30.11.2018 pidetyssä kokouksessaan vuoden 2019 talousarvion osalta sen, että sairaanhoidon ja koko kuntayhtymän tulos on tämän vuoden osalta -10 miljoonaa euroa ja hyväksyi tehdyn päätöksen valtuustoon nähden sitovaksi tavoitteeksi. Nyt tehdyn viimeisimmän tilinpäätösennusteen mukaan tuolloin esitetyt tavoitteet eivät ole toteutumassa.

Sairaanhoitotoiminnan tulos on vuoden 2019 osalta tämänhetkisen tiedon perusteella -16,9 miljoonaa euroa eli 6,9 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota heikompi.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi tämänpäiväisessä kokouksessaan vuoden 2019 talousarvioon muutoksen, jossa valtuustoon nähden sitovana sairaanhoitotoiminnan tilikauden tuloksena on -16,9 miljoonaa euroa ja kuntayhtymän tuloksena -16,9 miljoonaa euroa.

Talousarvio vuodelle 2020 sekä vuosien 2021–2024 toiminta- ja taloussuunnitelma

Tänään kokoontunut KSSHP:n valtuusto hyväksyi sairaanhoitopiirille vuodeksi 2020 laaditun talousarvion sekä vuosille 2021–2024 laaditun toiminta- ja taloussuunnitelman.

Vuoden 2020 talousarvio

Ensi vuoden talousarviossa toimintatulot ovat yhteensä 347,9 miljoonaa euroa. Tulot ovat 2,2 % suuremmat kuin vuoden 2019 alkuperäisessä talousarviossa.

Vuonna 2020 jäsenkuntien laskutus palveluista tulee perustumaan kiinteään kuukausikohtaiseen laskutukseen samoin perustein kuin kuluvana vuonna. Koko ensi vuoden laskutus Keski-Suomen sairaanhoitopiirin jäsenkunnilta on 295,1 miljoonaa euroa ja se on 2 % enemmän kuin vuoden 2019 jäsenkuntien laskutus. Jäsenkuntien laskutus pitää sisällään KSSHP:n omana toimintana tuotetut hoitopalvelut, hoidon muissa sairaaloissa, erityisvelvoitemaksut, ensihoitopalvelut ja yhteispäivystyksen sekä toteutuneen palvelujen käytön perusteella lasketun kalliiden hoitojen tasauksen. Jäsenkuntien ulkopuolisilta kunnilta ja muilta asiakkailta odotetaan kertyvän ensi vuonna 14,3 miljoonaa euroa.

Sairaanhoitotoiminnan menot ovat vuoden 2020 talousarviossa 339,3 miljoonaa euroa, muutos vuoden 2019 alkuperäiseen talousarvioon on +0,1 %. Investointien osuus ensi vuonna on yhteensä 46 miljoonaa euroa, josta Sairaala Novaan liittyvät investoinnit ovat 41 miljoonaa euroa.

Sairaanhoitotoiminnan tulostavoite vuodelle 2020 on negatiivinen, -10 miljoonaa euroa.

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021–2024

Keskeinen asia toiminta- ja taloussuunnitelmassa on vuoden 2020 toteutuva Sairaala Novan käyttöönotto ja sen vaikutukset sekä toimintaan että talouteen. Talouden kannalta haastavimmat vuodet ovat Sairaala Novan käyttöönottovuosi 2020 ja sitä seuraava kokonainen toimintavuosi 2021. Ratkaisua tilanteen vakauttamiseksi on haettu yhdessä KSSHP:n jäsenkuntien kanssa, ja jäsenkuntien ehdotuksesta siirtymävaiheeseen on laadittu useamman vuoden talouden tasapainottamisohjelma. Taloussuunnitelma esitetään lakisääteistä suunnitelmakautta pidemmälle, koko tasapainotusohjelman kaudelle 2021–2024. Tavoitteena on, että talous tasapainotetaan vuoden 2024 loppuun mennessä eikä sairaanhoitopiirillä ole vuoden 2024 lopussa yli- eikä alijäämää.

Valtuuston kokousta edelsi tiedotus- ja keskustelutilaisuus, jonka yhteydessä valtuustolle saatettiin tiedoksi seuraava asia:

Henkilöstövaihdoksia KSSHP:ssä

Johtajaylilääkäri Vesa Kataja jää virkavapaalle 1.2.2020

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Vesa Kataja jää kuuden kuukauden virkavapaalle 1.2.2020.

- Työskentely keskussairaalan tiloissa on käynyt vaikeaksi ylähengitystieoireilun vuoksi eikä tässä tehtävässä siirtyminen väistötiloihin ole toimiva ratkaisu, Kataja toteaa.

Johtajaylilääkärin viransijaisena toimii kirurgian professori Juha Paloneva.

Psykiatrian palvelujohtajana 29.11.2019 alkaen toimii Janne Mäntynen

KSSHP:n psykiatrian palvelualueen palvelujohtajana aloitti 29.11.2019 nuorisopsykiatrian ylilääkäri Janne Mäntynen. Palvelujohtajan virkaa hoitanut Tuula Metsä toimii edelleen KSSHP:ssä osa-aikaisena asiantuntijana. Nuorisopsykiatrian ylilääkärin viransijaisena toimii Hanna Kakkonen.