KSSHP:ssä otetaan käyttöön digitaalinen hoitopolkusovellus avuksi osteoporoosin varhaiseen tunnistamiseen murtumapotilailla

Julkaistu 9.3.2020 klo 13.36

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri (KSSHP) on käynnistänyt projektin osteoporoosin tehokkaampaan tunnistamiseen digitaalisten työkalujen avulla. Projektin tavoitteena on sitoa osteoporoosin tunnistaminen murtumahoitopolkuun ja näin selkeyttää hoitopolkua niin potilaan kuin hoitohenkilökunnan näkökulmasta.

Työryhmä suunnitteli terveyskeskus- ja sairaalaympäristön realiteetit huomioivan hoitopolun, jonka testauspilotti käynnistyy maaliskuussa 2020. Mukana pilotissa ovat Keski-Suomen keskussairaala sekä Kyllön ja Keskustan terveysasemat Jyväskylästä.

- Pilotissa osteoporoosiriskin omaaviksi potilaiksi tunnistetaan yli 50-vuotiaat, joilla on pienienergiainen ranne-, nilkka- tai olkavarsimurtuma. Osteoporoosin varhaisen tunnistamisen tavoitteena on estää uusia murtumia, kertoo KSSHP:n endokrinologi, tietohallintoylilääkäri Anna-Mari Koski.

KSSHP:n murtumahoitopolkuun yhdistettävä digitaalisuus tukee Sairaala Novan ideologiaa. Nykyistä hoitopolkua päivitetään ottamalla mukaan digitaalinen hoitopolkusovellus Buddy Healthcare, joka auttaa potilaita pysymään hoitopolulla ja helpottaa terveydenhuollon yksiköiden keskinäistä kommunikaatiota.

- Osteoporoosiriskipotilaat kutsutaan älypuhelinsovellukseen, jossa hoitohenkilökunta aktivoi osteoporoosin seulontaan liittyviä tapaamisia, ohjeita ja kyselyitä potilaan nähtäväksi. Polku on potilaalle selkeä ja näkyvillä on hoitosuunnitelma. Polulla pysymistä helpottaa se, että osteoporoosin tunnistamiseen liittyvät toimenpiteet linkitetään murtumahoitoon, kuvailee projektipäällikkö Markku Reponen Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä.

Pilotti kestää 3kk ja pilotin päätteeksi osallistujat arvioivat yhteisesti sen onnistumista ja haasteita. Arvion pohjalta polkua ja työkaluja voidaan jatkokehittää sekä laatia suunnitelma osteoporoosin seulonnan toteuttamiseksi laajemmin KSSHP:n alueella.