KSSHP:ssä pilotoidaan potilashotellimallia maaliskuun alusta alkaen puolen vuoden ajan

Julkaistu 26.2.2020 klo 9.51

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä pilotoidaan potilashotellimallia maaliskuun alusta alkaen puolen vuoden ajan (1.3–30.9.2020). Potilashotellipilotti toteutetaan yhteistyössä Scandic Laajavuoren ja Scandic Jyväskylä Cityn kanssa.

Kuka voi yöpyä potilashotellissa?

Potilashotelli on sopiva majoitusvaihtoehto potilaalle, jonka ei tutkimuksen tai hoidon vuoksi tarvitse välttämättä yöpyä sairaalassa. Potilashotellia voidaan käyttää ennen suunniteltua hoitoa tai toimenpidettä tai sen jälkeen sekä tapauskohtaisesti hoitokeskuskäynnin tai sarjahoidon yhteydessä. Hoitava lääkäri päättää aina, voiko potilas yöpyä potilashotellissa vai edellyttääkö hänen terveydentilansa vuodeosastohoitoa.

Myös leikkauspotilaiden kohdalla hoitava lääkäri tekee päätöksen potilashotellin käytöstä. Tämän jälkeen sairaanhoitaja antaa potilaalle hoitoon ja potilashotellimajoitukseen liittyvän ohjeistuksen.

Pilotin taustalla potilaslähtöisyys ja kustannustehokkuus

Potilashotellimalli tuo hoitojakson järjestelyihin potilaslähtöisyyttä sekä lisää kustannustehokkuutta. Yksi sairaalayö erikoissairaanhoidossa maksaa kunnille 300 € ja potilashotellissa noin 100 €.

Pilotoinnin aikana Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä kerätään potilaiden kokemuksia potilashotellimallin toimivuudesta. Kerättyjen kokemusten perusteella tehdään myös päätökset mahdollisesta jatkosta.

Tarve potilashotelliyöpymisille lisääntyy, koska erikoissairaanhoito muuttuu yhä avohoitopainotteisemmaksi. Päiväaikaisten hoitojen kysyntä lisääntyy sekä kansainvälisten että kotimaisten kokemuksien perusteella.

Miten potilashotelli toimii?

  • Potilas huolehtii itse varauksesta ja mahdollisesta potilashotellimajoituksen perumisesta valitulta palveluntarjoajalta.
  • Potilashotellimajoituksen aikana potilas ei ole sairaalaan sisäänkirjoitettuna, vaan potilas yöpyy potilashotellissa omalla vastuullaan.
  • Potilas huolehtii kotilääkityksestään potilashotellissa olonsa aikana.
  • Majoitukseen sisältyy joko ilta- tai aamupala sekä tavanomaiset hotellipalvelut.
  • Omaisella on mahdollisuus yöpyä samassa huoneessa lisämaksusta (20€/vrk). Lisämaksusta omainen vastaa itse.
  • Potilas huolehtii itse potilashotellin ja sairaalan välisten matkojen järjestämisestä ja matkakustannuksista.
  • Ennen hoitojakson alkamista mahdollisesti tarvittavat sairaalakäynnit (avohoito, osastohoito, leikkaukset) laskutetaan potilaalta normaalien asiakasmaksujen mukaisesti.

Keskussairaalan alueella oleva potilaskoti jatkaa toimintaansa normaaliin tapaan

Pilotin aikana Keski-Suomen keskussairaalan potilaskoti jatkaa edelleen toimintaansa. Potilaskodissa on kolme huonetta. https://www.ksshp.fi/fi-FI/Potilaalle/Laheisille/Yopyminen_Potilaskodissa(43894)