Keski-Suomen sairaanhoitopiirin poikkeusolojen alueellinen johtoryhmä aloitti toimintansa tänään

Julkaistu 25.3.2020 klo 16.57

KSSHP:n johtaja Juha Kinnunen on nimennyt KSSHP:n poikkeusolojen alueellisen johtoryhmän jäsenet ja asiantuntijajäsenet tänään (nimet tekstin lopussa). Ryhmän toiminta käynnistyi 25.3.2020 ja sen toiminta jatkuu määräajan, aina siihen saakka, kun valmiuslaki on voimassa ja elämme poikkeusoloissa. (Poikkeusolojen alueellisen johtoryhmä tulee jatkamaan 12.3.–24.3.2020 toimineen pandemiajohtoryhmän työtä.)

Sairaanhoitopiirin poikkeusolojen alueellisen johtoryhmän tehtäviin kuuluvat koronavirusepidemian toimintavastuu koko KSSHP:n alueella:

  • tilannekuvan muodostaminen ja tilanteen seuranta
  • toiminnan suunnittelu
  • ohjeiden ja määräysten antaminen, eri
  • toimenpiteiden valvonta
  • yhteistyö perusterveydenhuollon ja kuntien sosiaalitoimen kanssa
  • yhteydenpito viranomaisiin ja yhteistoiminta muiden sairaanhoito-piirien kanssa

Poikkeusolojen alueelliseen johtoryhmään nimetään erikseen varsinaiset jäsenet, joilla on sekä läsnäolo- että puheoikeus kokouksissa, ja asiantuntijajäsenet, joilla on oikeus olla kokouksissa läsnä. Asiantuntijajäsenten tehtävänä on toimia ydinryhmän apuna, tehdä esityksiä johtoryhmän käsiteltäviksi tulevista asioista. Lista POJO:n jäsenistä tiedotteen lopussa.

Johtaminen ja vastuut poikkeusoloissa

Sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen vastaa sairaanhoitopiirin yleisjohtamisesta. Hänen alaisuudessaan yleisjohdossa toimivat palvelujohtajat ja muu sairaanhoitopiirin yleisjohto.

Sairaanhoitopiirin johtajan välittömässä alaisuudessa operatiivisesta lääketieteellisestä toiminnasta vastaa johtajaylilääkäri (lääkintäkomentaja L1) vs. Juha Paloneva.

  • Johtajaylilääkärin (lääkintäkomentaja L1) rooli vahvistuu poikkeusoloissa. Valmiussuunnitelman mukaan: ”Johtajaylilääkäri johtaa sairaanhoitopiirin sairaanhoitotoimintaa käytettävissä olevien voimavarojen mukaan. Tämä tarkoittaa myös kaikkia normaalioloissa sairaanhoitopiirin alueella itsenäisesti toimivien perusterveydenhuollon ja muiden hoitolaitosten toiminnan ohjaamista. Em. johtamistoimintaa varten sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri siirtyy tarvittaessa maakunnalliseen poikkeusolojen johtokeskukseen.” Johtajaylilääkäri ei näin ollen ole pelkästään sairaanhoitopiirin toimija, vaan hän vastaa operatiivisesta lääketieteellisestä toiminnasta koko KSSHP:n alueella.

Valmiussuunnitelman mukaan Päivystysalueen ylilääkäri Johanna Tuukkanen  (valmiuspäällikkö)vastaa erikoissairaanhoidon, ensisijaisesti Keskussairaalan toiminnasta. Hoitaa johtajaylilääkärin tehtäviä, jos johtajaylilääkäri siirtyy maakunnalliseen johtokeskukseen.”  Valmiuspäällikön tehtävänä on avustaa johtajaylilääkäriä operatiivisen lääketieteellisen toiminnan johtamisessa.

Koska tehtäväkenttä on laaja, ja se ulottuu myös sairaanhoitopiirin ulkopuolelle, on valmiuspäälliköitä tässä tilanteessa syytä nimetä useampi kuin yksi. Valmiuspäälliköiden tehtäväjaossa on syytä huomioida erikseen ns. etulinjassa toimiva päivystys ja ensihoito (valmiuspäällikkö Johanna Tuukkanen) ja koko keskussairaalan toiminta (valmiuspäällikkö Jyrki Jalkanen) sekä alueellisen kapasiteetin ohjaus: Keski-Suomen maakunnassa sekä yhteistyössä KYS erva -alueella ja mahdollisesti myös yli maakuntarajojen (valmiuspäällikkö Päivi Ylä-Kolu).

Koska kyse on pandemiasta, on tartuntataudeista vastaava infektioylilääkäri Jaana Leppäaho-Lakan rooli keskeinen. Pandemiasuunnitelmassa hänet on määritelty pandemiapäälliköksi. Poikkeusoloissa hänen tehtävänään on toimia erikoisasiantuntijana tämän kriisin hoidossa.

Johtajaylihoitajan (Heljä Lundgrén-Laine, vs. Jaana Peltokoski) roolista valmiussuunnitelmassa määrätään seuraavaa: ”Hallintoylihoitaja vastaa erikoissairaanhoidon hoitotyön koordinoinnista, hoitohenkilöstön sijoittelusta sekä täydentämisestä yhteistyössä sairaanhoitopiirin rekrytointiyksikön, aluehallinnon ja työvoimaviranomaisten kanssa.”

Sairaanhoitopiirin johtaja on yleisjohtaja, jonka alaisuudessa toimii johtajaylilääkäri (joka vastaa operatiivisesta lääketieteellisestä toiminnasta yhdessä edellä mainittujen viranhaltijoiden kanssa) sekä sairaanhoitopiirin yleisjohto (jossa toimivat palvelujohtajat ja muu sairaanhoitopiirin yleisjohto).

Johtajaylilääkärin alaisuudessa toimivat valmiuspäälliköt (Jyrki Jalkanen, Johanna Tuukkanen ja Päivi Ylä-Kolu) ja johtajaylihoitaja (Heljä Lundgrén-Laine, vs. Jaana Peltokoski) sekä erikoisasiantuntijana toimiva infektioylilääkäri Jaana Leppäaho-Lakka.

Lisätietoja: KSSHP:n johtaja Juha Kinnunen

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin poikkeusolojen alueellisen johtoryhmän jäsenet ja asiantuntijajäsenet

Varsinaiset jäsenet

Alanen Heikki, johtava lääkäri, Wiitaunioni

Blåfield Laura, aluehallintoylilääkäri, AVI

Helminen Risto, pelastusjohtaja, K-S Pela

Jalkanen Jyrki, palvelujohtaja, oper., KSSHP

Jäntti Jarkko, riskienhallintopäällikkö, K-S pela

Kainulainen Erkki, toimialajohtaja (sote), Jämsä

Kinnunen Juha, shp:n johtaja, KSSHP

Käsmä Ilkka, tartuntatautilääkäri, JKL

Lajunen Heimo, ylilääkäri, Kinnula

Leppäaho-Lakka Jaana, infektioylilääkäri, KSSHP

Lukkarinen Keijo, ylilääkäri, Äänekoski

Lundgrén-Laine Heljä, johtajaylihoitaja, KSSHP

Melville Tuija, viestintäpäällikkö, KSSHP

Nojonen Jari, tartuntatautilääkäri, Muurame

Paloneva Juha, vs. johtajaylilääkäri, KSSHP

Raudasoja Jari, tartuntatautilääkäri, Seututk

Ritala Sakari, vastaava lääkäri, Saarikka

Tuukkanen Johanna, palvelujohtaja, päiv. KSSHP

Ylä-Kolu Päivi, toimitusjohtaja, Seututk

Kavasmaa Tomi, ylilääkäri, KSSHP (Johanna Tuukkasen varajäsen)

Peltokoski Jaana, arviointiylihoitaja, KSSHP (Heljä Lundgrén-Laineen varajäsen)

Asiantuntijajäsenet

Aarnio Eeva, henkilöstöjohtaja, KSSHP

Frantsila Titta, toimitusjohtaja, Jämsä, Pihlajalinna

Haatainen Pieta, viestinnän asiantuntija, KSSHP

Hiljanen Eija, osastonsihteeri, KSSHP

Jylhä Mikko, projektijohtaja, KSSHP

Kavasmaa Outi, erikoislääkäri, KSSHP

Lehtola Arja, osastonylilääkäri, KSSHP

Matsinen Maire, hygieniahoitaja, KSSHP

Mäenpää Pauliina, hallintolakimies, KSSHP

Mäntynen Janne, palvelujohtaja psy, KSSHP

Nevantaus Juha, osastonylilääkäri, KSSHP

Nyman Kai, ylilääkäri, KSSHP

Ohranen Virve, tartuntataudeista vastaava lääkäri, Saarikka

Pihlamaa-Tuononen Eva, palvelujohtaja, sairaalapalv., KSSHP

Piitulainen Pekka, turvallisuuspäällikkö, KSSHP

Porrasmaa Jari, digijohtaja, KSSHP

Pulkkinen Anni, osastonylilääkäri, KSSHP

Ranua Jouni, palvelujohtaja, kons., KSSHP

Rehn Minna, tietohallintojohtaja, KSSHP

Ripatti Mikael, vastaava lääkäri, Kinnula, Terveystalo

Saarelainen Seija, hallintopäällikkö, KSSHP

Saarinen Antti, ylilääkäri, KSSHP

Saarinen Janne, palvelujohtaja, tuotannon palv., KSSHP

Suntioinen Aija, talousjohtaja, KSSHP

Tommola Minna, osastonylilääkäri, KSSHP

Uksila Jaakko, aluejohtaja, ylilääkäri, Fimlab

KSSHP:n poikkeusolojen alueellisen johtoryhmän tehtävät vastaavat sisällöltään tähän saakka toimineen pandemiajohtoryhmän tehtäviä.

Sairaanhoitopiirin johtoryhmä on jäsenmäärältään varsin suuri. Kun siihen lisätään joukko keskeisten toimijoiden edustajia, kasvaa ryhmän kokoonpano todella suureksi. Jotta toimiva ja tehokas kokous-työskentely etäyhteyksiä käyttäen turvataan sekä hyvä tiedonkulku varmistetaan, on ryhmän jäsenten rooleja rajattava.