Kokemusasiantuntija antaa potilaalle äänen

Julkaistu 23.9.2020 klo 12.58

Kokemusasiantuntijat ovat tulleet mukaan sote-palveluiden kehittämiseen ammattilaisten rinnalle. Kokemusasiantuntijat tuovat tietoa palvelusta, sairaudesta, hoidosta ja sairaudesta selviämisestä, mikä on hyödyksi meille kaikille sote-palveluiden käyttäjinä, ammattilaisina ja kehittäjinä.

Työskentelen projektikoordinaattorina Sote-ammattilaiset asiakasosallisuuden osaajiksi -hankkeessa (ASKO), jonka tavoitteena on edistää sujuvia, asiakaslähtöisiä palvelupolkuja ja yhteiskehittämisen toimintatapoja. Työssäni tarkastelen tieteellisiä tekstejä. Ne käsittelevät sitä, mitä asiakkaan osallistumisesta palveluunsa on tutkittu ja kirjoitettu. Avatessani taannoin yhtä uutta artikkelia huomasin ennakoivani, että onkohan tässä kahlattavana taas yksi hallinnollinen teksti. Yllätyin ja innostuin – tekstistä löytyikin ääni. Se oli ihmisen ääni ja asiaa kokeneen ääni.


Tekstin takana oleva ihminen on ollut siellä, hän on ollut palvelun asiakkaana, potilaana. Hän on saanut kokemukseensa etäisyyttä ja tutkailee sitä nyt arvioiden. Hän pystyy sairauden kokeneena tuomaan tekstissään keskusteluun jotain, mitä ei voi löytää silloin, kun nojataan vain ammatin ja koulutuksen antamaan tietoon.


Vertaisten kohtaamista ja kehittämistyötä


Olen toki aiemminkin kohdannut työssäni näitä ”ääniä” ja sairauden asiantuntijoita. He esimerkiksi pitävät Juttupenkki-vastaanottoa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin keskussairaalassa Jyväskylässä. Heidän kanssaan potilas saa mennä juttelemaan vaikka niitä näitä.

Toiminnalla on tasavertaiset ja ennakkokäsityksistä vapaat kohtaamisen periaatteet. ”Meille tullaan ilman diagnooseja”, Juttupenkin kokemusasiantuntijat sanovat. Tämä on merkityksellistä vertaiskohtaamista, joka toisinaan auttaa myös viemään potilaan asioita eteenpäin.


Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä kokemusasiantuntijat toimivat lisäksi kehittäjän roolissa ja osallistuvat keskusteluun esimerkiksi sairaalan osastokokouksissa ja kehittämispäivissä. Viime keväänä he olivat mukana ASKO-hankkeen yhteiskehittämisen pajoissa Jyväskylässä.


Yhteinen asioiden puntarointi entisten potilaiden kanssa vaatii sote-alan ammattilaisilta uuden yhteistyön oppimista, kokemustiedon hyödyntämistä ja arvostamista. Kokemusasiantuntijan urakkana taas on etsiä oma ”selvinneen potilaan” roolinsa organisaatiossa. Kokemusasiantuntijat korostavat, että he löytävät roolinsa ammattilaisten tuella ja yhdessä. Asiat ja ilmiöt ovat yhteisiä, mikä onkin tämän uuden toiminnan perusajatuksia.

”Täällä maantasolla minun pitikin olla”


Lainaan tähän loppuun erästä kokemusasiantuntijaa. Hän kuvaili haastattelussani sairaalan osaston kehittämispäivään osallistumistaan. Tuolloin hän vielä etsi omaa rooliaan ja pohti äänen antamista potilaalle.


”Minut napattiin yhden osaston kehittämispäivään mukaan. Ajattelin ensin, että ei hitsi, mitähän tästä tulee. Kun sitten puhuimme osaston heikkouksista ja vahvuuksista, aloin miettiä, että no mikäs siinä. Kun olen siellä vuoteessa, potilaana, niin mikä henkilökunnan suhteissa näkyy minulle, miten se kuuluu minulle, mitkä asiat ovat minulle tärkeitä. Ja loppu viimeksi sillä ei ollutkaan mitään suurempaa merkitystä, vaikka en ollutkaan itse ollut potilaana psykiatrian osastolla. Kohdatuksi tuleminen on yksi tärkeimmistä asioista. Monesti ajattelin, että apua, en tiedä tästä yhtään mitään, kunnes menin siihen  hetkeen ja huomasin, että täällä maantasolla minun pitikin olla.”


Tämän kirjoituksen alussa mainitsemani ja kohtaamani teksti muuten oli Päivi Rissasen väitöskirjasta Toivoton tapaus? Autoetnografia sairastumisesta ja kuntoutumisesta.

Mari Turja, projektikoordinaattori
Kirjoittaja on toiminut ASKO-hankkeen projektikoordinaattorina Tampereen yliopistossa ja kehittänyt asiakasosallisuutta Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä.


ASKO-hanke


Sote-ammattilaiset asiakasosallisuuden osaajiksi -hankkeessa sovelletaan ja edelleen kehitetään sote-alalle sopivia yhteiskehittämisen toimintatapoja, jotka tukevat asiakkaan osallisuutta palveluiden kehittämisessä. Hankkeessa järjestetään asiakasosallisuuden kehittämiseen tähtääviä yhteiskehittämistyöpajoja viidessä eri sote-organisaatiossa eri puolilla Suomea. Kokemusasiantuntijat ovat keskeisesti mukana työpajoissa kehittämässä palveluita yhdessä ammattilaisten kanssa.
Hankkeen päätoteuttaja on Työterveyslaitos ja osatoteuttajina toimivat ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tampereen yliopisto sekä Helsingin yliopisto. Hanketta rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto (ESR).
Lisää hankkeesta: https://www.ttl.fi/tutkimushanke/asko-hanke/