Lääkäriliiton laatupalkinto tekonivelleikkauspotilaan hoitopolun kehittämisestä kotoa kotiin KSSHP:lle

Julkaistu 9.1.2020 klo 8.33

Lääkäriliiton tiedote julkaistu: 8.1.2020

Lääkäriliiton laatupalkinnon on saanut Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tunnustuksena tekonivelleikkauspotilaan hoitopolun kehittämisestä. Palkinto luovutettiin Lääkäri 2020 -tapahtuman yhteydessä järjestetyssä laatupalkintofinaalissa Helsingin Messukeskuksessa tänään 8.1.2020.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä on kehitetty tekonivelleikkauspotilaan hoitopolkua perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisenä projektina. Perusterveydenhuoltoon laadittiin standardoidut ohjeet leikkauskelpoisuuden varmistamiseksi, potilasohjausta uudistettiin, poliklinikka-, leikkaussali- ja osastotoimintaa kehitettiin ja leikkauksen jälkeistä seurantaa muutettiin. Sosiaalitoimi varmistaa potilaan kotona selviytymisen.

Keväällä 2019 perustettiin uusi tekonivelpoliklinikka, jonne kaikki polven ja lonkan tekonivelleikkausarviot ohjataan. Potilaalla on vain yksi poliklinikkakäynti ennen leikkausta – samalla käynnillä hän tapaa fysioterapeutin, ortopedin ja sairaanhoitajan.

Kaikille työikäisille leikkauspotilaille kirjoitetaan sairauslomaa neljä viikkoa aiemman kolmen kuukauden sijaan. Potilaita ohjeistetaan leikkausajan saatuaan varaamaan ajan työterveyshuoltoon tai terveyskeskukseen työkykyarvioon neljän viikon kuluttua leikkauksesta.

Potilaiden keskittämisellä tekonivelpoliklinikalle poliklinikkajono hävisi puolessa vuodessa, eikä sen jälkeen jonoa ole enää muodostunut. Uudesta toimintamallista on tehty Tekonivelpotilaan hoitopolku, joka on julkaistu Terveysportissa. Siten se on kaikkien ammattilaisten hyödynnettävissä.

– Uudessa toimintamallissa terveyskeskus varmistaa potilaan leikkauskelpoisuuden ja ohjaa leikkaukseen. Ortopedian poliklinikka hyväksyy arvioinnin ja tekee leikkauspäätöksen sekä suorittaa leikkaukseen. Työterveyshuolto arvioi työkyvyn ja työn muutostarpeet. Uusi malli nivoo eri osapuolten toiminnan hienosti yhteen, sanoo Laatuneuvoston puheenjohtaja Klas Winell.

Laatupalkinnon saajan valinta oli kaksivaiheinen. Lääkäriliiton laatuneuvosto arvioi hakemukset ja valitsi kolme parasta ehdokasta finaaliin. Muut finalistit olivat "Akuutin aivoinfarktipotilaan hoitopolun yhtenäistäminen akuuttilääkärivetoiseksi Kanta-Hämeen keskussairaalassa" ja "Ennakoivat hoitosuunnitelmat Heinolan kaupungin vanhusten tehostetussa asumispalvelussa".

Laatupalkinto myönnetään lääkäriryhmälle, lääkärin johtamalle moniammatilliselle ryhmälle tai yksittäiselle lääkärille kannustuksena tuloksekkaasta toiminnan kehittämisestä. Palkinnosta päättää Lääkäriliiton laatuneuvosto, jossa ovat edustettuina Lääkäriliiton lisäksi Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Finska Läkaresällskapet ja Lääkäripalveluyritykset ry.

Lisätietoja:

Projektijohtaja, LT, ortopedian erikoislääkäri Konsta Pamilo, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, puh. 050 534 3496, konsta.pamilo@ksshp.fi

Lääkäriliiton laatuneuvoston puheenjohtaja, LT Klas Winell, puh. 0400 407943