Akuuttilääketiede

Päivystyksen akuuttilääketiede


Akuuttilääketiede eli päivystyslääketiede

Akuuttilääketiede vastaa kaikenikäisten potilaiden vammojen ja äkillisten oireiden vaatimasta diagnostiikasta ja kiireellisestä hoidosta päivystyksessä. Akuuttilääketiede yhdistää ja täydentää muiden erikoisalojen päivystyksellisiä toimintoja.

Akuuttilääkärit on koulutettu niin, että he pystyvät hoitamaan kaikki yleisimmät päivystykselliset ongelmat ja tekemään niistä tarvittavat hoidolliset diagnoosit, eikä potilaita tarvitse siirtää lääkäriltä toiselle.

Päivystykseen tulevat potilaat ovat joko tapaturmapotilaita tai potilaita, jotka ovat sairastuneet äkillisesti eikä heidän sairautensa hoitoa voida siirtää myöhempään ajankohtaan. Päivystystoiminnan luonteen vuoksi korkealaatuinen päivystyshoito edellyttää nopeaa diagnostiikkaa ja viiveetöntä hoidon aloitusta.

Akuuttilääketieteen erikoislääkäri on ensisijaisesti päivystysklinikalla toimiva lääkäri, jonka muita tehtäviä ovat päivystystoiminnan suunnittelu, päivittäistyön ohjaaminen, koulutustoiminnan järjestäminen sekä päivystyksen talouden hallinta ja tutkimustyö.

Akuuttilääkäreiden koulutus

Keski-Suomen keskussairaala tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet erikoistua uuteen erikoisalaan, akuuttilääketieteeseen. Päivystysyksikkömme on yksi maan suurimmista yhteispäivystyksistä ja hoidamme vuosittain lähes 85 000 potilasta. Akuuttilääketieteen kuuden vuoden koulutusohjelmasta voi suorittaa Keski-Suomen keskussairaalan päivystysalueella ja muissa klinikoissa yhteensä 4,5 vuotta. Tämän lisäksi tarvitset 6kk terveyskeskuspalvelua ja 1v jakson yliopistosairaalan päivystysyksikössä.

Syksyllä 2017 meillä on 15 akuuttilääketieteeseen erikoistuvaa lääkäriä, ja joukko kasvaa koko ajan. Koulutuksesta vastaa yleislääketieteen ja akuuttilääketieteen erikoislääkäri, osastonylilääkäri Heikki Janhunen.