Anestesiologia ja tehohoito

Anestesiologian ja tehohoidon erikoisala koostuu kahdesta osasta:

  • Anestesia eli kivunhoito, puudutus ja nukutus
  • Tehohoito eli elintoimintojen ylläpito, hoito ja tarkkailu

Alalle erikoistuneiden anestesialääkäreiden erityisosaamiseen kuuluu kivunhoito sekä hengityksen, verenkierron ja nestetasapainon, eli elintärkeiden vitaalielintoimintojen ylläpito ja hoito.

Anestesialääkärin tehtävät liittyvät esimerkiksi

  • akuuttiin kipuun, esimerkiksi synnytyksen yhteydessä,
  • krooniseen kipuun, joka on jäänyt pysyväksi tai jopa elinikäiseksi,
  • ensihoitoon, jossa vakavat elintoimintojen häiriöt on hoidettava nopeasti kuntoon,
  • elintoimintojen häiriöön,
  • leikkaustoimenpiteeseen, joka aiheuttaisi sietämättömiä kipuja ilman kivunlievitystä,
  • muihin yksiköihin tarjottaviin konsultaatiopalveluihin.

Anestesia ja leikkaushoito

Anestesia ja tehohoito ovat irrottamaton osa leikkaustoimintaa, sillä kirurgiset toimenpiteet vaativat aina kivunlievitystä tai nukutusta ja elintoimintojen jatkuvaa tarkkailua. Leikkaukset vaativat monialaista yhteistyötä eri erikoisalojen lääkäreiden kanssa, joten niihin osallistuu aina vähintäänkin leikkaava lääkäri, anestesialääkäri sekä hoitajia. Leikkausten yhteydessä anestesiahoitoon kuuluu potilaan terveydentilan arviointi ennen leikkauspäätöksen tekoa sekä leikkauksen aikainen ja jälkeinen anestesiavalvonta.