MET-/Elvytysryhmä

MET/Elvytysryhmän välineet

MET-toiminnassa (Medical Emergency Team) pyritään ennakoimaan, ehkäisemään ennalta elvytystilanteisiin ajautumista ja parantamaan sairaalassa sydänpysähdyksen saaneiden potilaiden selviytymistä.

Sairaalassa potilaan voinnin romahtaessa paikalle hälytetään MET-/ Elvytysryhmä, johon kuluu lääkäri ja/tai yhdestä kahteen sairaanhoitajaa. Ryhmä toimii sekä keskussairaalassa että rakennuksessa 15 (Sädesairaala). Ryhmällä on tarvittavat välineet hätätilanteiden hoitoon kuten esimerkiksi sydäniskuri (defibrillaaattori). Sydäniskurilla käännetään henkeä uhkaava rytmihäiriö, yleisemmin kammiovärinä ja pyritään palauttamaan sydämen rytmi normaaliksi. Puoliautomaattisia sydäniskureita on myös keskussairaalan eri vuodeosastoilla ja poliklinikoilla.