Tietoa tehohoidosta

Teho-osasto4

Kuva: Jussi Jäppinen

Tehohoito on potilaalle tärkeiden elintoimintojen esimerkiksi hengityksen ja verenkierron valvontaa, ylläpitoa ja hoitoa. Elintoimintahäiriö tai sen uhka voi syntyä sairauden tai onnettomuuden seurauksena tai liittyä leikkauksen jälkeiseen toipumiseen.

Tehohoidossa potilaasta pitävät huolta tehohoitoon perehtyneet lääkärit ja sairaanhoitajat. Teho-osastolla on kahdeksan tehohoitopaikkaa ja viisi tehostetun valvonnan paikkaa. Tehostettu valvonta on potilaille, jotka tarvitsevat osastohoitoa vaativampaa, mutta tehohoitoa kevyempää hoitoa.

Teho-osastolle potilaat tulevat joko leikkaus- tai vuodeosastolta, toisesta sairaalasta tai hoitolaitoksesta tai sairaalan päivystyksen kautta suoraan kotoa. Yleensä potilaiden tila on huonontunut nopeasti eikä hoitoa näin ollen ole voitu suunnitella etukäteen. Teho-osastolla potilaan tilaa tarkkaillaan jatkuvasti, jotta havaitaan heti välitöntä hoitoa vaativat voinnin muutokset. Seurannassa ja hoidossa käytetään tehohoitoon kehitettyjä laitteita.

Tehohoidosta potilas maksaa normaalin hoitopäivämaksun.

Kuopion yliopistolliseen sairaalaan siirretään vaativat sydän- tai neurokirurgista hoitoa tarvitsevat potilaat. Tehohoidon jälkeen potilaat siirretään jatkohoitoon sairaalan vuodeosastolle. Teho-osastolle menehtyy vuosittain noin 5,64% sinne otetuista potilaista, joita ei ole voitu tehohoidollakaan pelastaa.