Fysiatria

Fysiatria tutkii ja hoitaa tuki- ja liikuntaelinten (TULE) sairauksia. Fysiatrin työhön kuuluu potilaan kliininen tutkimus, kuvantamis- ja laboratoriotutkimukset, polikliiniset hoitotoimenpiteet sekä yksilöllisen lääkinnällisen ja/tai ammatillisen kuntoutussuunnitelman laatiminen. Fysiatrian alaan kuuluu TULE-sairauksien konservatiivinen hoito. Leikkaushoitoa tarvittaessa potilas ohjataan kirurgialle. Yleisimmin fysiatrialla hoidetaan potilaita, joilla on kroonisia selän, niskan tai raajojen kipuja. Kuntoutus tapahtuu usein moniammatillisena yhteistyönä.

Maakunnassa on otettu käytäntöön fysioterapeuttien suoravastaanotto. Tämä tarkoittaa, että potilas voi itse varata ajan TULE-sairauksissa fysioterapeutin suoravastaanotolle terveyskeskukseen ilman lääkärin lähetettä. Jos oireet hoidosta huolimatta jatkuvat hankalina, ohjaa fysioterapeutti potilaan lääkärin vastaanotolle. Perusterveydenhuollon lääkäri voi tarvittaessa tehdä lähetteen fysiatrian poliklinikalle, jos kiireettömän erikoissairaanhoidon hoidonporrastusohjeiden mukaiset konsultaation kriteerit täyttyvät.

Fysiatrian poliklinikan konsultaation jälkeen kuntoutus toteutetaan yleensä joko terveyskeskuksen fysioterapiassa tai yksityispuolella SV3f lähetteellä potilaan valinnan mukaan. Jos kuntoutus ei edisty suunnitellun mukaisesti, fysioterapeutti voi konsultoida fysiatrian poliklinikkaa kahden kuukauden kuluessa ensimmäisestä käynnistä. Potilaalle voidaan tällöin tarvittaessa varata kontrolliaika ilman uutta lähetettä.