Geriatria

Geriatrian erikoisalaan kuuluvat sairaudet, joiden tutkiminen, hoitaminen ja kuntoutus vaativat ikääntyneiden henkilöiden erityisongelmien tuntemusta. Vanhuksen toimintakykyä ja terveydentilaa arvioidessa otetaan aina huomioon myös sosiaalinen tilanne.

Keskussairaalan geriatrinen toiminta

Geriatrian poliklinikalla tehdään muistin ja toimintakyvyn arvioita, joissa käytetään haastattelujen lisäksi yleisesti hyväksyttyjä kysely- ja testausmenetelmiä, esim. kognition arviossa CERAD-testiä. Tarvittaessa arviota täydennetään psykologin tekemällä neuropsykologisella tutkimuksella. Muistitutkimusten radiologisena perustutkimuksena on pään tietokonetomografia, tarvittaessa tehdään pään magneettikuvaus. Laboratoriotutkimukset ja sydänfilmi ovat myös aina tarpeen. Poliklinikan tiimiin kuuluvat geriatri tai geriatriaan erikoistuva lääkäri, geriatrinen sairaanhoitaja, osastonsihteeri ja muistikuntoutusohjaaja.

Kuntoutusosastolla kuntoutetaan vanhuspotilaita, joilla on tuki- ja liikuntaelinpulmien lisäksi muitakin terveys- tai sosiaalisia ongelmia, jolloin he hyötyvät moniammatillisesta kuntoutusotteesta. Fysioterapian lisäksi tarvitaan usein sosiaalityöntekijän, fysiatrin, neurologin, psykologin, psykiatrin tai toimintaterapeutin arvioita. Geriatri toimii hoidosta vastaavana lääkärinä.

Geriatrian poliklinikalle ja kuntoutusosastolle tarvitaan lääkärin lähete.