Käsikirurgia

Käsikirurgit hoitavat yläraajan sairauksia sormenpäästä hartiaan. Tavallisia hoidettavia vaivoja ovat muun muassa

  • erilaiset hermojen pinnetilat
  • käden ja ranteen murtumat
  • hermo-, jänne- ja verisuonivammat
  • vammojen jälkitilat

Valtaosa potilaista hoidetaan päiväkirurgisesti. Leikkaus yksinään riittää vain harvoin hyvään lopputulokseen ja paras lopputulos saavutetaan yhdistämällä leikkaushoito kuntoutukseen. Kuntoutus toteutetaan yhdessä fysioterapeuttien ja toimintaterapeuttien kanssa.

Osastohoitoa tarvitsevat käsikirurgiset potilaat hoidetaan operatiivisella osastolla 21.