Käsikirurgia

Käsikirurgit hoitavat yläraajan sairauksia sormenpäästä hartiaan. Tavallisia hoidettavia vaivoja ovat muun muassa

  • erilaiset hermojen pinnetilat
  • käden ja ranteen murtumat
  • hermo-, jänne- ja verisuonivammat
  • vammojen jälkitilat

Valtaosa potilaista hoidetaan päiväkirurgisesti. Leikkaus yksinään riittää vain harvoin hyvään lopputulokseen ja paras lopputulos saavutetaan yhdistämällä leikkaushoito kuntoutukseen. Kuntoutus toteutetaan yhdessä fysioterapeuttien ja toimintaterapeuttien kanssa.