Ortopedia ja traumatologia

Ortopedian ja traumatologian erikoisalalla tutkitaan ja hoidetaan pääosin luuston ja muiden tukikudosten vammoja ja sairauksia, usein yhteistyössä muiden erikoisalojen kanssa. Valtaosa erikoisalan hoidosta perustuu leikkauksiin ja toimenpiteisiin, mutta erikoisalalle kuuluvat osittain myös edellä mainittujen tilojen ei-leikkauksellisten hoitojen arviointi, suunnittelu ja toteutus. Näihin kuuluu esimerkiksi fysioterapeutin antama yksilöllinen hoito ja ohjeistus.

Tekonivelkirurgia on oleellinen osa ortopediaa. Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä teemme vuosittain noin 850 tekonivelleikkausta, joista polven tekonivelleikkaus on tavallisin. Se tehdään yleisimmin nivelrikon vuoksi. Muita syitä ovat muun muassa nivelreuma sekä tietyntyyppiset murtumat. Lisätietoa tekonivelleikkauksesta sekä leikkaukseen valmistautumisesta löydät täältä.

Operatiivisella osastolla 21 hoidetaan ortopedisiä, käsikirurgisia, jalkateräkirurgisia, selkäkirurgisia ja tapaturmaan joutuneita aikuisia (luunmurtuma)potilaita. Tapaturmaan joutuneet kirurgiset lapsipotilaat hoidetaan lastentautien osastolla. Leikkaushoidon lisäksi toimintakyvyn ja toimintaedellytysten palautuminen vaatii usein yhteistyötä fysioterapian ohella myös toimintaterapian, sosiaalityön ja kuntoutusohjauksen kanssa.