Verisuonikirurgia

Verisuonikirurgian alalla hoidetaan valtimoiden, laskimoiden ja imuteiden sairauksia. Tavallisia hoidettavia sairauksia ovat muun muassa verisuonten ahtaumat sekä laskimoiden vajaatoiminta. Verisuonten ahtaumia hoidetaan sekä verisuonen sisäisesti eli endovaskulaarisesti että leikkauksellisesti eli esimerkiksi tekemällä ahtautuneen valtimon ohitus laskimosiirteellä.

Verisuonikirurgiset potilaat hoidetaan tavallisimmin operatiivisella osastolla 15.