Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede

Kliinisessä fysiologiassa tehdään kliinis-fysiologisia tutkimuksia ja isotooppitutkimuksia, joissa mitataan potilaan elintoimintoja sekä niiden säätelyä ja yhteyttä potilaan oireisiin. Tutkimuskohteita ovat muun muassa sydän- ja verenkiertoelimistö, hengityselimistö, tuki- ja liikuntaelimistö sekä ruoansulatuselimistö.

Kliinis-fysiologisia tutkimuksia käytetään elimistön toiminnan kartoittamiseksi sairauksien määrityksessä, seurannassa ja hoidon tehon arvioinnissa, leikkauskelpoisuuden arvioinnissa ja työkykyisyyden määrittämisessä Tutkimukset mittaavat joko elimistön sähköistä tai mekaanista toimintaa tai sen aineenvaihduntaa. Tutkimukset voidaan toteuttaa levossa tai kuormitusten ja altistusten yhteydessä. Osa tutkimuksista tehdään kertamittauksina ja osa puolestaan vuorokausiseurantoina.

Isotooppitutkimuksilla tutkitaan elinten ja kudosten toimintaa. Tutkimuskohteina ovat mm. sydän, luusto, keuhkot, aivot, munuaiset ja imutiet. Tutkimuksissa käytetään tutkimusaineena radioaktiivisia lääkeaineita, jotka useimmiten joko pistetään verenkiertoon tai annetaan suun tai hengityksen kautta. Tutkimusaine hakeutuu haluttuun elimeen, jota kuvataan gammakameralla. Radioaktiivisilla isotoopeilla voidaan myös hoitaa sairauksia, kuten kilpirauhassyöpää.

Tutkimuksiin tullaan hoitavan lääkärin lähetteellä ajanvarauksen kautta. Ajanvarauskirjeen liitteenä tulee potilasohje tutkimukseen valmistautumista varten.