Kliinis-fysiologiset tutkimukset

Alaraajojen valtimoverenkierron mittauksen eli segmenttipainemittauksen tarkoituksena on selvittää alaraajojen verenkierron häiriöitä, niiden sijaintia ja vaikeusastetta. Tutkimus tehdään makuuasennossa. Tutkimuksen aikana mitataan verenpaine molemmista olkavarsista, nilkoista, sääristä, reisistä ja isoista varpaista. Tutkimukseen on varattu aikaa tunti.

Diffuusiokapasiteettitutkimuksen avulla selvitetään keuhkokudoksen kaasujenvaihtokykyä. Tutkimusta käytetään keuhkosairauksien diagnostiikassa, hoidon seurannassa, työkyvyn arvioinnissa sekä selvitettäessä toimenpide- ja leikkauskelpoisuutta. Tutkimuksen aikana potilas hengittää suukappaleen kautta hoitajan ohjeiden mukaan. Laitteisto mittaa sisään ja ulos kulkevaa ilmamäärää, virtausta ja kaasujen vaihtumista sekä laskee ja piirtää näitä kuvaavia hengitysfunktioarvoja sekä -käyriä. Luotettava tutkimus edellyttää useita puhalluksia. Tutkimukseen on varattu aikaa 45 minuuttia.Tutkimukseen tultaessa on tärkeää noudattaa 4 tunnin taukoa tupakoinnissa.

EKG:n pitkäaikaisrekisteröinnissä seurataan sydämen toimintaa yhden tai kahden vuorokauden ajan. Tutkimus ei edellytä erityisiä esivalmisteluja. Rekisteröintilaitteen asennuksen tekee hoitaja. Tarvittaessa asennuksen aluksi otetaan lepo-ekg. Rekisteröintilaite on pienikokoinen ja kevyt, eikä haittaa normaalia elämää. Rekisteröintiajalta pidetään päiväkirjaa. Tutkimus on kivuton. Laitteen poistaminen ja palautuspaikka sovitaan hoitajan kanssa tutkimuksen yhteydessä. Laitteen asennukseen on varattu aikaa 30 minuuttia.

Kliininen rasituskoe on polkupyöräergometrillä tehtävä rasitus, jota valvoo lääkäri hoitajan avustamana. Tutkimuksen avulla selvitetään sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksia, arvioidaan työkykyä ja leikkauskelpoisuutta. Tutkimuksessa seurataan sydänsähkökäyrää (EKG) ja hengitystä sekä mitataan verenpainetta. Tutkimukseen on varattu aikaa tunti.

Spinaalistenoosi kävelytestin avulla selvitetään kävelymatkan pituutta, jonka jalkojen lihaksiston verenkierto (kävelymatka) tai hermoperäiset (spinaalistenoosi) kivut sallivat. Tutkimuksessa arvioidaan alaraajakivun alkamisajankohta, sijainti ja vaikeusaste sekä maksimaalinen kävelymatka. Tutkimuksessa kävellään juoksumatolla ja seurataan ekg:tä, verenpainetta ja jaksamista. Kävelyn aikana ilmaantuvat kiputuntemukset kirjataan ylös. Tutkimukseen on varattu aikaa tunti.

Ortostaattisen kokeen tarkoituksena on selvittää verenkierron säätelyä seuraamalla sydämen syketaajuudessa ja verenpaineessa tapahtuvia muutoksia levossa ja seisomisen aikana. Lepovaiheen jälkeen on ripeä ylösnousu sängyltä ja korkeintaan 5 minuutin seisominen ilman tukea rentona ja liikkumatta. Tutkimuksen aikana seurataan verenpainetta ja ekg:tä. Tutkimukseen on varattu aikaa 45 minuuttia.

Pystyasennon sietokokeen tarkoituksena on selvittää verenkierron säätelyä seuraamalla sydämen syketaajuudessa ja verenpaineessa tapahtuvia muutoksia levossa ja seisomisen aikana. Tutkimus tehdään kallistuspöydällä, joka lepovaiheen jälkeen nostetaan pystyasentoon 70 asteen kulmaan. Seisomisvaihe kestää korkeintaan 40 minuuttia. Tutkimuksen aikana mitataan verenpainetta ja ekg:tä. Tutkimukseen on varattu aikaa 1,5 tuntia.

Ruokatorven painemittauksen tarkoituksena on selvittää ruokatorven sekä sen sulkijalihasten toimintaa. Mittauskatetri viedään puudutetun nenäsieraimen kautta vesinielaisuja apuna käyttäen ruokatorveen. Tutkimus tehdään makuuasennossa. Tutkimukseen on varattu aikaa 45 minuuttia.

Ruokatorven pH-pitkäaikaisrekisteröinnin avulla mitataan ruokatorvessa tapahtuvia happamuuden muutoksia ja selvitetään tapahtuuko mahanesteen takaisinvirtausta (=reflux) ruokatorveen. PH- mittauskatetri viedään puudutetun nenäsieraimen kautta vesinielaisuja apuna käyttäen ruokatorveen. Rekisteröinnin kesto on noin vuorokausi. Laitteen poistaminen ja palautuspaikka sovitaan hoitajan kanssa tutkimuksen yhteydessä. Laitteen asennukseen on varattu aikaa 30 minuuttia.

Spiroergometria on polkupyöräergometrillä tehtävä rasitus, jota valvoo lääkäri hoitajan avustamana. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää sydämen, verenkiertoelimistön ja hengityselinten toimintaa sekä arvioida suorituskykyä. Ennen rasitusta sekä sen jälkeen hengitystä mitataan spirometria-puhalluksilla ja rasituksen aikana hengityksen mittaus tapahtuu kasvoilla olevan maskin avulla. Lisäksi tutkimuksessa seurataan sydänsähkökäyrää (EKG) ja verenpainetta. Tutkimukseen on varattu aikaa 1.5 tuntia.

Spirometriatutkimuksen avulla selvitetään keuhkojen toimintakapasiteettia ja ilman virtausta hengitysteissä. Tutkimusta käytetään keuhkosairauksien diagnostiikassa, hoidon seurannassa, työkyvyn arvioinnissa sekä selvitettäessä toimenpide- ja leikkauskelpoisuutta. Tutkimuksen aikana potilas hengittää suukappaleen kautta hoitajan ohjeiden mukaan. Laitteisto mittaa sisään ja ulos kulkevaa ilmamäärää ja virtausta sekä laskee ja piirtää näitä kuvaavia hengitysfunktioarvoja sekä -käyriä. Luotettava tutkimus edellyttää useita puhalluksia. Tutkimukseen on varattu aikaa 45 minuuttia.

Verenpaineen pitkäaikaisrekisteröinnissä seurataan verenpainetta pienen ohjelmoidun rekisteröintilaitteen avulla vuorokauden ajan. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää verenpaineen vaihtelua normaalielämän eri tilanteissa ja vuorokauden eri aikoina. Tutkimus ei edellytä erityisiä esivalmisteluja. Rekisteröintilaitteen asennuksen tekee hoitaja. Rekisteröintiajalta pidetään päiväkirjaa. Laitteen poistaminen ja palautuspaikka sovitaan hoitajan kanssa tutkimuksen yhteydessä. Laitteen asennukseen on varattu aikaa 30 minuuttia.