Säteily

Gammakuvauksessa käytettävät radioaktiiviset lääkeaineet sisältävät keinotekoisesti valmistettuja alkuaineiden muunnoksia eli ns. isotooppeja.

Hajoamisten seurauksena radioaktiivisten isotooppien säteily vähenee ja tietyn ajan kuluttua säteily on käytännössä loppunut kokonaan. Radioaktiivisten aineiden yhteydessä puhutaan usein puoliintumisajasta, mikä tarkoittaa ajanjaksoa jolloin radioaktiivisen aineen aktiivisuus on laskenut puoleen alkuperäisestä aktiivisuudesta. Gammakuvauksessa käytetään sellaisia isotooppeja, joiden aktiivisuus käytännössä häviää kokonaan muutaman vuorokauden kuluessa. Runsas juominen ja tiheä rakon tyhjennys nopeuttavat radioaktiivisen aineen häviämistä.

Yhdestä isotooppitutkimuksesta potilas saa keskimäärin n. 4 milli-Sievertin säteilyannoksen, jota voidaan verrata luonnosta (maaperä, ilma, vesi, ravinto) peräisin olevaan säteilyyn. Luonnosta saatu keskimääräinen säteilyannos on 4 - 5 milli-Sievertiä vuodessa. Lisätietoja säteilystä saat Säteilyturvakeskuksen sivuilta, www.stuk.fi.