ENMG - ääreishermo- ja lihastutkimus

ENMG -tutkimus on yleensä kaksiosainen:

1) Hermojen toiminnan tutkiminen
Hermon toimintanopeutta mitataan iholle kiinnitettävillä elektrodeilla pieniä sähköärsykkeitä apuna käyttäen.

2) Lihasten toiminnan tutkiminen
Lihaksen sähköistä toimintaa arvioidaan pistämällä lihakseen ohut neula.

Tutkimusta varten on varattava aikaa 30 - 60 minuuttia.