Korva-, nenä- ja kurkkutaudit

Korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoisala tutkii ja hoitaa kaikenikäisten potilaiden pään ja kaulan alueen sairauksia ja vaivoja, kuten esimerkiksi korvan, nenän ja kurkun alueen tulehdustauteja ja kasvaimia sekä kuulo- ja tasapaino-ongelmia.

Erikoislääkärin vastaanoton ja tutkimusten ohella erikoisalalla tehdään pään ja kaulan alueen leikkauksia. Tavallisimpia aikuisille tehtäviä leikkauksia ovat:

  • nielurisaleikkaukset
  • nenän sivuonteloiden pitkittyneen tulehdusvaivan vuoksi tehdyt tähystysleikkaukset
  • kilpirauhasleikkaukset

Lapsilla yleisimmät toimenpiteet ovat:

  • välikorvatulehdusten vuoksi tehty tärykalvojen putkitus
  • kitarisan poisto

Poiketen useimmista muista Suomen keskussairaaloista Keski-Suomessa tehdään myös vaativia korvaleikkauksia sekä pään ja kaulan alueen syöpäleikkauksia. Keski-Suomen keskussairaalassa korva-, nenä- ja kurkkutauteihin liittyvä kirurginen osaaminen onkin varsin monipuolista ja korkeatasoista.

Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikalle ohjaudutaan lääkärin antaman lähetteen myötä ajanvarauksella tai päivystyksestä. Poliklinikka sijaitsee pääosin päärakennuksessa, mutta myös rakennuksessa 45 on lääkärin tutkimushuone ja nykyaikaiset kuulontutkimustilat, joissa tutkitaan ja hoidetaan lapset, joilla on epäilty tai todettu kuulon alenema. Kirurgisia toimenpiteitä vaativat potilaat hoidetaan leikkaussaleissa ja vuodelepoa tarvitsevat potilaat operatiivisella osastolla 15.

Kuulokeskus

Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikan yhteydessä toimii myös , joka palvelee kuulontutkimusta tai -kuntoutusta tarvitsevia asiakkaita. Keski-Suomen keskussairaalan kuulokeskus tutkii kaikenikäisten asiakkaiden, siis myös lasten, kuulo- ja tasapainoelinten häiriöitä ja tarjoaa niihin tarpeenmukaista kuntoutusta, mm. kuulolaitteilla.