Lastenpsykiatria

Lastenpsykiatrian erikoisalalla tutkitaan ja hoidetaan alle 13-vuotiaita lapsia. Tavallisimpia tutkittavia ja hoidettavia sairauksia / ongelmia ovat

  • vuorovaikutusongelmat
  • käyttäytymisen ja tunne-elämän ongelmat
  • neuropsykiatriset ongelmat

Lastenpsykiatrian tutkimukset ja hoito toteutetaan lastenpsykiatrian poliklinikalla ja lastenpsykiatrian päiväosastolla. Yhteistyötä tehdään lapsen perheen sekä verkostojen kanssa (päiväkodit, koulu, lastensuojelu).

Lasten mielenterveystyön perustason toimijoita ovat esim. neuvoloiden ja kouluterveydenhuollon psykologit, kuraattorit sekä perheneuvoloiden työntekijät.

Lastenpsykiatrian poliklinikalle tarvitaan lähete tai konsultaatiopyyntö (terveyskeskuslääkäriltä, koulu- tai neuvolalääkäriltä, yksityiseltä lääkäriltä, muun alan erikoislääkäriltä). Lähetteen tekemisen erikoissairaanhoitoon tulisi olla yhteistyöprosessi perustason toimijoiden ja perheiden kanssa. Lähetteen kiireellisyys arvioidaan ja lapsi perheineen kutsutaan vastaanotolle kiireellisyysarvion perusteella.

Lastenpsykiatrian poliklinikalla toimii työryhmiä, joilla on omat erikoisosaamisen alueensa:

  • Pikkulapsipsykiatrian työryhmä tutkii ja hoitaa alle kouluikäisiä lapsia ja heidän perheitään sekä järjestää päiväosastolla perhepäiviä ja -jaksoja
  • Kouluikäisten työryhmät tutkivat ja hoitavat alakouluikäisiä lapsia ja heidän perheitään sekä järjestävät päiväosastolla perhepäiviä ja -jaksoja sekä monimuotojaksoja
  • Intensiivisen avohoidon työryhmä arvioi ja hoitaa yhteistyössä lastensuojelun kanssa tiivistä työskentelyä tarvitsevia lapsia perheineen
  • Psykoterapiatyöryhmä huolehtii psykoterapia-arvioinneista ja psykoterapioiden seurannoista
  • Syömishäiriötyöryhmä ja vuorovaikutusohjaustyöryhmä huolehtivat näistä arvioinneista ja hoidoista / ohjauksista

Tutkimus lastenpsykiatrian poliklinikalla >>

Hoito lastenpsykiatrian poliklinikalla >>

Lastenpsykiatrinen päivystys

Virka-aikana (8-16) intensiivisen avohoidon työryhmä tekee päivystyksellisiä lastenpsykiatrisia arviointeja. Muina aikoina lähetteen lastenpsykiatriseen päivystykseen voi saada terveyskeskuslääkäriltä tai muulta lääkäriltä.