Tutkimus lastenpsykiatrian poliklinikalla

Polikliininen tutkimus

Polikliinisen tutkimusprosessin tavoitteena on diagnoosin määrittäminen, lapsen ongelmien ja voimavarojen havaitseminen, perheen ja elinympäristön ongelmien ja voimavarojen kartoittaminen sekä yleisesti sen kehityskulun ymmärtäminen, joka on johtanut ongelman syntyyn ja nykyiseen tilanteeseen. Tutkimuksen perusteella mietitään lapsen tarvitsema lastenpsykiatrinen hoito ja tehdään hoitosuunnitelma.

Konsultaatiotyö

Lastenpsykiatrian konsultaatiotyötä tehdään lääkärin lähetteellä. Konsultaatiotyön aikana hoitovastuu säilyy lähettävällä taholla eli perusterveydenhuollon lähettävällä lääkärillä. Lastenpsykiatri määrittää konsultaatiotyön sisällön ja lastenpsykiatrisen työryhmän työntekijä(t) toteuttavat työn. Työntekijät antavat palautteen lastenpsykiatrille tekemästään työstä ja tämän jälkeen hoitovastuu määritetään uudestaan joko perustasolle tai lastenpsykiatrialle lapsen hoidollisten tarpeiden mukaisesti. Lastenpsykiatri laatii konsultaatiotyöstä kirjallisen vastauksen, jossa hän ottaa kantaa hoidon tarpeisiin. Lähettävä lääkäri voi pyytää lastenpsykiatrista konsultaatiotyötä tai lastenpsykiatrisessa työryhmässä voidaan lastenpsykiatrin toimesta suunnitella konsultaatiotyön jakso lähetetietojen perusteella.