Lastentaudit

Lastentautien erikoisalalla tutkitaan ja hoidetaan 0–15-vuotiaiden lasten sairauksia lukuun ottamatta korva-nenä-kurkkutautien alaan kuuluvien lapsipotilaiden poliklinikkahoitoa.

Lastentautien erikoisalaan kuuluvat lasten astman ja allergioiden, diabeteksen, sydänvikojen, kasvuun ja kehitykseen liittyvien ongelmien tutkiminen ja hoito sekä lasten munuaissairauksien, infektiotautien, suolistosairauksien, reumatautien ja vastasyntyneiden hoito.

Lastentautien toimintaperiaatteena on perhekeskeisyys eli lapsen lisäksi koko perhe otetaan huomioon hoidossa.

Lapsen sairauden tai sairaudesta johtuvan ongelmatilanteen selvittäminen ja hoito hoidonohjauksineen tapahtuu lastentautien poliklinikalla vastaanotolla ja/tai tutkimuksissa käymällä. Lapsen neuvolakortti on hyvä ottaa mukaan.

Lastentautien poliklinikalla toimivat seuraavat erikoispoliklinikat:

  • Astmapoliklinikka
  • Diabetespoliklinikka
  • Endokrinologian poliklinikka
  • Munuaispoliklinikka
  • Suolistosairauksien poliklinikka
  • Sydänpoliklinikka
  • Reumapoliklinikka
  • Syöpätautien poliklinikka
  • Vastasyntyneiden poliklinikka

Silloin, kun lapsen tutkimus ja/tai hoito ei ole mahdollista toteuttaa päiväkäynnillä, lapsi otetaan ympärivuorokautiseen hoitoon lastenosastolle tai vastasyntyneiden osastolle.

Lastentautien päivystysvastaanotto toimii keskussairaalan päivystyspoliklinikalla.