Nuorisopsykiatria

Nuorisopsykiatrialla tutkitaan ja hoidetaan 13–17-vuotiaita nuoria. Tarvittaessa hoito voi jatkua pidempäänkin. Konsultaatiopalveluja on tarjolla 22-vuotiaaksi saakka. Nuorten keskeisiä mielenterveyden häiriöitä ovat

  • ahdistuneisuushäiriöt,
  • erilaiset masennustilat,
  • syömishäiriöt ja
  • sosiaaliseen toimintakykyyn liittyvät ongelmat.

Hoito koostuu usein eri hoitomuotojen yhdistelmästä, esimerkiksi psykoterapiasta, perhetyöstä, ryhmätoiminnasta ja lääkehoidosta. Myös yhteistyö koulun, oppilaitoksen tai sosiaalitoimen kanssa on mahdollista.

Nuorisopsykiatrian osasto sijaitsee Keskussairaalassa. Nuorisopsykiatria tarjoaa polikliinista hoitoa Jyväskylässä ja Äänekoskella.