Patologia

Patologia


Keski-Suomen keskussairaalan patologian yksikkö tekee potilaiden kudos- ja solunäytteistä taudinmäärityksiä sairaalan eri erikoisalojen tarpeisiin. Tutkimuksissa käytetään perinteisten mikroskooppimenetelmien lisäksi nykyaikaisia DNA-tekniikoihin perustuvia molekyylipatologian määritysmenetelmiä.

Patologit ovat erikoislääkäreitä, jotka tekevät tiivistä moniammatillista yhteistyötä useiden eri lääketieteen erikoisalojen kanssa. Patologin lausunto kasvaimen tutkimuksesta esimerkiksi ohjaa keskeisesti syöpäpotilaalle annettavan hoidon valintaa. Patologian osastolla tutkitaan vuosittain noin 44 000 kudos- ja solunäytettä.

Patologian osaston työ jakautuu seuraaviin neljään eri osa-alueeseen

Histologian laboratorio

Histologian laboratorio valmistaa mikroskooppinäytteitä erilaisista poliklinikoilla ja leikkaussaleissa otetuista kudosten ja elinten näytteistä (monenlaiset kasvainnäytteet, mahan ja suoliston tähystysnäytteet, ihon näytepalat jne). Näytteet tutkitaan mikroskooppisesti, ja patologi antaa tutkimuksesta lausunnon, joka sisältää löydöstä kuvaavan diagnoosin. Lisätietoja

Sytologian laboratorio

Sytologian laboratorio valmistaa mikroskooppinäytteitä soluista, joita saadaan tutkittaviksi esimerkiksi virtsa- ja yskösnäytteistä sekä kohdunkaulan Papa–tutkimuksesta. Näytteitä voidaan ottaa neulan avulla myös selkäydinnesteestä, keuhkopussista ja melkein mistä tahansa elimestä. Laboratoriohoitaja esitarkastaa näytteet mikroskooppisesti, ja patologi antaa sen jälkeen tutkimuksesta lopullisen lausunnon. Lisätietoja

Molekyylipatologia

Molekyylipatologia tutkii sairauksia DNA- ja RNA-tasolla. Keskeisimpiä tehtäviä on syövän DNA-muutosten, esimerkiksi mutaatioiden, tutkimus. DNA-muutosten tunnistamista käytetään hyväksi valittaessa potilaalle nykyaikaisia syöpähoitoja, joiden tehoon jokin tietty DNA-muutos vaikuttaa. Molekyylipatologian merkitys on korostunut, kun uusia kohdennettuja lääkehoitoja on kehitetty ja saatu käyttöön. Lisätietoja

Obduktioyksikkö

Obduktioyksikössä tehdään vuosittain noin 200 lääketieteellistä ruumiinavausta osana lääketieteellisiä kuolemansyynselvityksiä. Sen sijaan poliisin määräämiä oikeuslääketieteellisiä ruumiinavauksia tekevät Tampereella toimivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä yliopiston oikeuslääkärit. Lisätietoja