Psykiatria

Psykiatrian vastaanottopalvelut ovat muuttaneet sairaala Novaan 20.1.2021.

Psykiatrian vastaanottopalvelut sijaitsevat sairaala Novan 2. kerroksessa. Uusi osoite on Hoitajantie 3, 40620 Jyväskylä.

 

Koronavirustilanteen ollessa rauhallinen 

  • Tapaamiset toteutuvat pääsääntöisesti vastaanotoilla.
  • Sopimuksen mukaan etävastaanotot ovat myös käytössä. Työntekijät ovat yhteydessä potilaisiin ennen etävastaanottoaikaa siitä, kuinka neuvottelu tai tapaaminen toteutetaan.

Auttavat puhelukanavat aikuispsykiatrian avohoidon potilaille, omaisille ja psyykkistä hätää kokeville:

  • Päivystävä työntekijä
    • ma-pe klo 10-14, puh. 014 269 5300
  • Psykiatrian akuuttityöryhmä toimii päivystyksellisesti Sairaala Novan yhteydessä 24/7. Työryhmä huolehtii akuutisti sairastuneen ja välitöntä hoitoa tarvitsevan psykiatrisen potilaan hoidon tarpeen arvioinnista, hoidon käynnistämisestä ja päivystyksellisestä hoidosta avohoidossa.

Keski-Suomessa Mobilesta saa kriisiapua 24h/vrk: p. 044 7888 470

Puhelin- ja verkkoauttajat Suomessa
(Puhelin- ja verkkoauttamisen eettisten periaatteiden neuvottelukunnan nettisivu)

Mielenterveyden keskusliiton palveleva puhelin ja chat

****************************************

Psykiatrian erikoisalaan kuuluvat psykiatrian vastaanottopalvelut ja sairaalapsykiatria.


Psykiatrian palveluihin ohjaudutaan lääkärin lähetteellä, ja vastaanottopalveluissa hoidetaan vaikeita mielenterveyden häiriöitä ajanvarauksellisesti. Kaikki hoitojaksot perustuvat tutkimukseen, diagnostiikkaan, hoidon tarpeen arvioon ja hoitosuunnitelmaan. Hoitojaksot ovat määräaikaisia. Hoitomuotoina ovat muun muassa lääke-, yksilö-, pari- ja perhe- ja ryhmähoidot sekä liikkuvat lähipalvelut hyödyntäen moniammatillista työotetta.

Sairaalapsykiatria sisältää psykiatrisen sairaalahoidon ja yleissairaalapsykiatrian. Hoitoon ohjaudutaan lääkärin lähetteellä. Sairaalapsykiatria sisältää

  • päivystyksellisen psykiatrisen osastohoidon tarpeen arvioinnit,
  • lyhyet tutkimus- ja hoitojaksot
  • pidemmät kuntouttavat hoitojaksot.