Psykiatria

Psykiatrian erikoisalaan kuuluu polikliininen psykiatria ja sairaalapsykiatria.


Polikliininen psykiatria on psykiatrista avohoitoa. Se koostuu

  • perustason masennus- ja päihdehoitajista,
  • psykiatrian akuuttityöryhmästä,
  • vanhuspsykiatrisesta konsultaatiotyöryhmästä,
  • aluepoliklinikoista
  • psykiatrian kuntoutuksesta, toimintaterapiasta ja palveluasumisesta. 

Aluepoliklinikoille ja psykiatrian kuntoutukseen ohjaudutaan lääkärin lähetteellä, ja polikliiniset yksiköt hoitavat vaikeita mielenterveyden häiriöitä ajanvarauksellisesti. Kaikki hoitojaksot perustuvat tutkimukseen, diagnostiikkaan, hoidon tarpeen arvioon ja hoitosuunnitelmaan. Hoitojaksot ovat määräaikaisia. Hoitomuotoina ovat muun muassa lääke-, yksilö-, pari- ja perhe- ja ryhmähoidot sekä liikkuvat lähipalvelut hyödyntäen moniammatillista työotetta.

Sairaalapsykiatria sisältää psykiatrisen sairaalahoidon ja yleissairaalapsykiatrian. Hoitoon ohjaudutaan lääkärin lähetteellä. Sairaalapsykiatria sisältää

  • päivystyksellisen psykiatrisen osastohoidon tarpeen arvioinnit,
  • lyhyet tutkimus- ja hoitojaksot
  • pidemmät kuntouttavat hoitojaksot.

Psykiatrista sairaalahoitoa tarvitsevia yli 18-vuotiaita potilaita hoidetaan Keskussairaalassa.