Silmätaudit

Silmätautien erikoisala tutkii, hoitaa ja ennaltaehkäisee kaikenikäisten potilaiden silmien, silmäluomien ja kyynelelinten sairauksia. Tarjoamme silmätautien sairaanhoidon, leikkaushoidon ja näönkuntoutuksen palveluja.

Silmäyksikössä hoidettavia yleisimpiä sairauksia ovat:

 • silmänpainetauti
 • makulan nesteinen vanhuudenrappeuma
 • silmän ja sen apuelinten tulehdukset
 • lasiais -ja verkkokalvosairaudet
 • karsastukset

Tavallisimpia silmäleikkauksia ovat:

 • harmaakaihileikkaukset
 • silmänpainetta alentavat leikkaukset
 • silmäluomien virheasentojen korjausleikkaukset
 • silmän lasiais- ja verkkokalvoleikkaukset
 • kyynelelinten leikkaukset

Lapsille yleisimmät toimenpiteet ovat:

 • karsastusleikkaukset
 • kyyneltiesondeeraukset

Lisäksi silmäyksikössä annetaan silmän sisäisiä injektioita ja tehdään lasertoimenpiteitä.

Silmäyksikössä tehdään myös silmiin ja näkökykyyn liittyviä tutkimuksia ja kuvauksia:

 • näkökenttätutkimukset
 • silmänpohjan valokerroskuvauksia
 • silmän värivarjoainekuvauksia
 • silmänpohjakuvauksia
 • etuosakuvauksia

Silmäyksikössä toimii näönkäytönohjaaja. Näönkäytönohjauksella pyritään ehkäisemään ja korvaamaan heikentyneen näön aiheuttamia toimintarajoituksia.

Näönkuntoutus ohjaa, tukee ja neuvoo näönkäytössä, sovittaa optisia apuvälineitä ja opettaa niiden käytössä, hankkii/lainaa käyttöön soveltuvat apuvälineet.

Silmäyksikköön ohjaudutaan lääkärin antaman lähetteen myötä ajanvarauksella tai päivystyksenä. Vuodeosastohoitoa vaativat potilaat hoidetaan operatiivisilla sairaansijoilla.