Infektiotaudit

Infektiotautien erikoisalalla tutkitaan ja hoidetaan mikrobien aiheuttamia sairauksia. Tällaisia sairauksia ovat mm. HIV-infektio sekä B- ja C-hepatiitit. Erikoisalalla hoidetaan myös trooppisia infektiosairauksia sekä immuunipuutostauteja.

Sisätautipoliklinikan yhteydessä toimii Infektiopoliklinikka, jossa tutkitaan ja seurataan lähetteellä tutkimuksiin tulevia infektiopotilaita. Infektiolääkärit konsultoivat sairaalan eri osastoilla ja vastaavat terveyskeskuksista tuleviin puhelinkonsultaatioihin.

Sairaalahoitoa ja seurantaa vaativat infektiot hoidetaan päivystys- ja infektio-osastolla sekä sisätautien ja keuhkosairauksien osastolla.