Syöpätautien sairaanhoitajan vastaanotto

Sairaanhoitajan vastaanotolla pyritään antamaan potilaalle ja hänen omaisilleen tietoa sairaudesta, hoidon merkityksestä, toteutuksesta, haittavaikutuksista ja seurannasta. Ohjauksen tavoitteena on myös tukea potilaan ja läheisten jaksamista sekä tukea potilaan valmiuksia osallistua hoitoon.

Sairaanhoitajan antama ohjaus, neuvonta ja hoito ovat yhdenmukaista hoitavan lääkärin kanssa.

Sairaanhoitaja vastaa niiden potilaiden lääkehoidoista, joilla on käytössä tietyt suun kautta otettavat solunsalpaajat. Potilaan kanssa sovitaan verikoeseurannasta ja lääkkeen ottamiseen liittyvistä asioista joko puhelimitse tai hoitajan vastaanoton yhteydessä. Ongelmatilanteissa potilas voi aina ottaa yhteyttä sairaanhoitajaan.

Seurannassa olevat rintasyöpäpotilaat, jotka havaitsevat oireita, voivat soittaa sairaanhoitajalle. Potilaalle pyritään tarpeen mukaan järjestämään vastaanotto ja tutkimuksia.

Vastaanotolla annetaan syövän hoitoon käytettäviä lääkeinjektioita ja tehdään seromapunktioita.