Tietoa syöpätautien poliklinikasta

Syöpätautien poliklinikalla käy vastasairastuneet ja seurannassa olevat erilaisia syöpätauteja sairastavat potilaat.

Yksikkömme on keskittynyt syövän hoitoon eli vastaanotolle tulevilla potilailla on syöpädiagnoosi valmiina. Lähetteen pohjalta varaamme potilaalle ensikäyntiajan, jonka yhteydessä tehdään päätös jatkohoidosta. Potilas tapaa vastaanotolla syöpätauteihin erikoistuneen lääkärin ja sairaanhoitajan. Hoito suunnitellaan yhdessä potilaan kanssa ja toteutetaan syöpätautien päiväsairaalassa, vuodeosastolla tai sädehoidossa. Tarvittaessa potilaalle voidaan sopia tapaaminen sosiaalityöntekijän, fysioterapeutin, kuntohoitajan, toimintaterapeutin ja/tai ravitsemusterapeutin kanssa.

Ohjauksessa pyritään antamaan potilaalle ja hänen omaisilleen tietoa sairaudesta, hoidon merkityksestä, toteutuksesta, haittavaikutuksista ja seurannasta. Ohjauksen tavoitteena on myös tukea potilaan ja läheisten jaksamista sekä tukea potilaan valmiuksia osallistua hoitoon.