Aikuiset - Muistisairaudet

Kuntoutusohjaus

Palvelu on tarkoitettu Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella asuville muistiongelmaisille ja muistisairaille potilaille sekä heidän läheisilleen.

Kuntoutusohjaukseen ohjaudutaan Geriatrian poliklinikalta, Neurologian muistipoliklinikalta, tai kunnan sosiaali- ja terveydenhuollosta.  Yhteyttä voi ottaa myös asiakas ja läheiset, tai asiakkaan verkostoon kuuluva ammattihenkilö. Kuntoutusohjaus on asiakkaalle maksutonta.

Kuntoutusohjaaja

 • neuvoo, tukee ja ohjaa muistin ongelmissa, sekä muistisairauksissa ja niihin liittyvissä toimintakyvyn muutoksissa
 • on muistisairaan ihmisen ja hänen läheisten tukihenkilö
 • auttaa hakemusten teossa
 • neuvoo ja koordinoi kuntoutus - ja etuusasioissa
 • jakaa tietoa sopeutumisvalmennus-, vertaistuki- ja vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksista
 • ohjaa palveluiden käytössä ja yhteydenpidossa laitoksiin ja viranomaisiin
 • toimii tarvittaessa yhdyshenkilönä eri tahojen välillä
 • osallistuu hoidon seurantaan
 • auttaa ongelmatilanteissa

Kuntoutusohjaajan työnkuvaan kuuluvat mm:

 • kotikäynnit
 • käynnit kuntoutusohjaajan vastaanotolla
 • käynnit hoitopaikoissa
 • puhelinneuvonta
 • yhteistyö kuntien muistihoitajien ja -koordinaattorien kanssa
 • yhteistyö- verkostoneuvottelut 
 • ensitietopäivien järjestäminen työikäisille muistisairaille potilaille ja heidän läheisilleen

Muistisairaiden kuntoutusohjaaja -esite (Katja Mattila, KSSHP 2017)