Aikuiset - Silmäsairaus/näkövamma, näönkäytönohjaus ja apuvälineet

Palvelu on tarkoitettu Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella asuville näkövammaisille aikuisille ja heidän perheilleen.

Näönkäytönohjaukseen ohjaudutaan yksityisen silmälääkärin lähetteellä tai jatkohoitona silmäyksiköstä lääketieteellisten hoitojen loputtua. Yhteyttä voi ottaa myös näkövammainen apuvälineen käyttäjä tai hänen verkostoon kuuluva ammattihenkilö.

Näönkäytönohjaajan palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.

Näönkäytönohjaaja

  • arvioi ja kartoittaa yksilöllisesti näkövammaisen asiakkaan apuvälinetarpeet
  • käynnistää apuvälineiden hankintaprosessin ja opastaa niiden käytössä
  • antaa tietoa näkövammaisten kuntoutusohjaajan palveluista ja silmäyksikön järjestämistä näkövammaisten teemapäivistä
  • osallistuu asiantuntijana näkövammaisten kuntoutustyöryhmiin

Näönkäytönohjaajan työnkuvaan kuuluvat mm.

  • apuvälinesovitus
  • puhelinneuvonta
  • yhteistyöpalaverit