Lapset - Autismin kirjo

Kuntoutusohjaus

Palvelu on tarkoitettu Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella asuville perheille, joiden alle kouluikäisellä lapsella on äskettäin todettu autismin kirjon häiriö.

Kuntoutusohjaukseen ohjaudutaan lastenneurologian poliklinikalta.  Yhteyttä voi ottaa myös asiakas (vanhemmat) tai lapsen verkostoon kuuluva ammattihenkilö. Kuntoutusohjaus on asiakkaalle maksutonta.

Kuntoutusohjaaja

 • toimii osana lastenneurologian poliklinikan moniammatillista työryhmää
 • on perheen tukena silloin, kun perheenjäsenen diagnoosi on äskettäin saatu tai ei ole vielä varmistunut
 • tarjoaa tukea alkuvaiheen kuntoutuksen toteuttamiseen
 • jakaa ensitietoa autismin kirjon häiriöistä ja lapsen erityistarpeista
 • antaa ohjausta lapsen ja perheen yksilöllisten tarpeiden mukaan
 • tekee työtään lapsen lähellä (kotikäynnit)
 • luo kuntoutus- ja palveluverkostoa
 • toimii tarvittaessa yhdyshenkilönä eri tahojen välillä
 • osallistuu yhteistyö- ja verkostoneuvotteluihin
 • osallistuu esim. varhaiskasvatus-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelmien laadintaan ja seurantaan
 • jakaa tietoa sopeutumisvalmennus-, vertaistuki ja järjestötoiminnasta

Kuntoutusohjaajan työnkuvaan kuuluvat mm:

 • kotikäynnit
 • päivähoito ja -koulukäynnit tarvittaessa
 • puhelinneuvonta
 • yhteistyö- verkostoneuvottelut