Lapset - Kuulon kuntoutus

Kuntoutusohjaus

Palvelu on tarkoitettu Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella asuville huonokuuloisille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen.

Kuntoutusohjaukseen ohjaudutaan Kuuloasemalta.  Yhteyttä voi ottaa myös asiakas (vanhemmat) tai lapsen verkostoon kuuluva ammattihenkilö. Kuntoutusohjaus on asiakkaalle maksutonta.

Kuntoutusohjaaja

 • on perheen tukihenkilö kuntoutuksen eri vaiheissa
 • tekee työtään lapsen lähellä: kotona, päivähoidossa ja koulussa
 • arvioi ja seuraa lapsen kehityksen ja kuntoutumisen etenemistä
 • perehdyttää huomioimaan kuulonalenemasta aiheutuvat erityistarpeet lapsen elinympäristössä
 • arvioi lapsen kuulon apuvälineiden tarvetta ja opastaa apuvälineiden käytössä
 • arvioi kuunteluolosuhteita ja tekee tarvittaessa parannusehdotuksia
 • neuvoo ja koordinoi kuntoutus - ja etuusasioissa
 • luo ja ylläpitää kuntoutus- ja palveluverkostoa
 • toimii tarvittaessa yhdyshenkilönä eri tahojen välillä
 • osallistuu esim. varhaiskasvatus-, kuntoutus-, opiskelu- ja palvelusuunnitelmien laadintaan ja seurantaan
 • jakaa tietoa sopeutumisvalmennus-, vertaistuki ja vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksista

Kuntoutusohjaajan työnkuvaan kuuluvat mm:

 • kotikäynnit
 • päivähoitokäynnit
 • koulukäynnit
 • puhelinneuvonta
 • yhteistyö- verkostoneuvottelut 

Lasten kuulon kuntoutusohjaaja -esite (Milla Ojanperä, KSSHP 2017)