Näkövammaiset aikuiset

Kuntoutusohjaus

Palvelu on tarkoitettu Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella asuville näkövammaisille aikuisille ja heidän perheilleen.

Kuntoutusohjaukseen ohjaudutaan yksityisen silmälääkärin lähetteellä tai jatkohoitona silmäyksiköstä lääketieteellisten hoitojen loputtua. Yhteyttä voi ottaa myös näkövammainen asiakas itse, hänen läheisensä, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen ammattihenkilö.

Kuntoutusohjaus on asiakkaalle maksutonta.


Kuntoutusohjaaja

  • ohjaa, neuvoo ja tukee näkövammaan liittyvissä asioissa
  • antaa tietoa kuntoutusmahdollisuuksista ja ohjaa palveluiden käytössä
  • osallistuu asiakkaan kuntoutuksen suunnitteluun ja seurantaan
  • on näkövammaisen ja hänen perheensä tukihenkilö kuntoutuksen eri vaiheissa


Kuntoutusohjaajan työnkuvaan kuuluvat

  • asiakastapaamiset sairaalassa
  • kotikäynnit
  • työhön ja opiskeluun liittyvät käynnit
  • yhteistyö- ja verkostoneuvottelut
  • ensitietopäivät äskettäin vammautuneille
  • apuvälineneuvonta