Yhteystiedot - Kuntoutusohjaus

Kohderyhmänä lapset

Pitkäaikaissairaat lapset
Taru Lampinen, puh. 044 702 1787

Lapset - Autismin kirjo (alle kouluikäiset)
Milla Ojanperä, puh. 050 316 1631

Lasten neurologinen alue   
Jenni Sormunen, puh. 040 570 1885

Näkövammaiset lapset
Laila Paananen, puh. 040 480 1268

Kuulovammaiset lapset
Milla Ojanperä, puh. 050 316 1631

Laila Paananen (sisäkorvaistutteet),
puh. 040 480 1268

Kohderyhmänä aikuiset

Vaikeasti liikuntavammaiset aikuiset
Tuire Lahtinen, puh. 044 702 2850

Näkövammaiset aikuiset / kuntoutusohjaus
Pirjo Kallio, puh. 044 702 1221
soittoaika: maanantai ja perjantai klo 11-12

Näönkäytönohjaus ja apuvälineet
Silmäyksikkö C3

    Näönkäytön asiantuntija 
    Eero Hyvärinen, puh. 044 702 1296

   Optometristi
   Jenna Aro, puh. 050 312 7031 
   (myös erikoispiilolinssit ja apuvälineet)

Kuulo- ja kuulonäkövammaiset aikuiset
Rauno Jäntti, puh. 044 702 1055

Muistisairaudet
Katja Mattila, puh. 044 702 2748

Muut yhteystiedot

Hallintoon liittyvät asiat ja esimiestehtävät

Kuntoutuspäällikkö
Maarit Heinonen
puh. 014 269 2476, 040 849 4450