Yhteystiedot - Kuntoutusohjaus

Kohderyhmänä lapset

Pitkäaikaissairaat lapset
Taru Lampinen, puh. 044 702 1787

Lapset - Autismin kirjo (alle kouluikäiset)
Milla Ojanperä, puh. 050 316 1631

Lasten neurologinen alue   
Jenni Sormunen, puh. 040 570 1885

Näkövammaiset lapset
Laila Paananen, puh. 040 480 1268

Kuulovammaiset lapset
Milla Ojanperä, puh. 050 316 1631

Laila Paananen (sisäkorvaistutteet),
puh. 040 480 1268

Kohderyhmänä aikuiset

Vaikeasti liikuntavammaiset aikuiset
Tuire Lahtinen, puh. 044 702 2850

Näkövammaiset aikuiset / kuntoutusohjaus
Pirjo Kallio, puh. 044 702 1221

Näkövammaiset aikuiset / apuvälineet ja näönkäytönohjaus
Eija Kivi, puh. 044 702 1296
Silmäyksikkö, rak.1F

Kuulo- ja kuulonäkövammaiset aikuiset
Rauno Jäntti, puh. 044 702 1055

Muistisairaudet
Katja Mattila, puh. 044 702 2748

Muut yhteystiedot

Hallintoon liittyvät asiat ja esimiestehtävät

Kuntoutuspäällikkö
Ulla Kolomainen
puh. 050 306 1627