Röntgenhoitajaopiskelijoille

Osastollemme tulee opintojen eri vaiheissa olevia röntgenhoitajaopiskelijoita ammattikorkeakouluista. Osastomme opiskelijavastaavat ottavat opiskelijan vastaan jakson alussa ja suunnittelevat ja koordinoivat harjoittelujaksoa. Kaikki osastomme hoitajat osallistuvat opiskelijan ohjaamiseen.

Osastoomme voi tutustua näillä sivuilla. Harjoittelu on mahdollista suorittaa kaikkien tutkimusmenetelmien parissa. Harjoittelujaksolla opiskelijat perehtyvät tutkimusten teknisen toteuttamisen lisäksi muun muassa potilaan ohjaukseen sekä potilaan hoitoon ja seurantaan tutkimuksen aikana. Harjoittelu toteutetaan opiskelijalähtöisesti opiskelijan lähtötaso ja tavoitteet huomioiden.

Osastollamme tehdään kolmivuorotyötä. Yleensä opiskelijat ovat tehneet päivävuoroa. Ilta- ja yövuoroja on mahdollista kokeilla. Opiskelijat sitoutuvat osastolle tullessaan noudattamaan vaitiolovelvollisuutta, säteilysuojeluperiaatteita, aseptisia työtapoja sekä muita osastolla sovittuja käytäntöjä. Harjoittelujakson aikana käytettävät työasut saadaan osastolta.

Toivomme opiskelijoilta aktiivisuutta, halua oppia uutta ja rohkeutta ottaa asioista selvää. Kaikki kysymykset ovat tärkeitä - mikään kysymys ei ole tyhmä tai turha.

Voit tutustua harjoitteluun tai työssäoppimisjaksolle tuleville opiskelijoille kerättyyn tietopakettiin Koulutus ja opiskelu -osiossa.

Lisätietoja antavat osastonhoitaja sekä opiskelijavastaavat puh. 014 269 1049.