Hoidontarpeen arviointi ja triage-luokitus

Sairaanhoitaja tekee kaikille Keski-Suomen keskussairaalaan itsenäisesti tuleville potilaille ensimmäiseksi arvioinnin hoidon tarpeesta.

Päivystyspotilaan hoidontarve arvioidaan kansainvälisen triage-luokituksen mukaisesti asteikolla A-E:

  1. Hätätilapotilas
  2. Kiireellisen hoidon tarve, hoito aloitettava 15-30 minuutin kuluessa
  3. Päivystyspotilas, hoito aloitettava 1-2 tunnin kuluessa
  4. Ei kiireellisen hoidon tarvetta, pyritään hoitamaan kahden tunnin kuluessa
  5. Ei päivystyshoidon tarvetta

Potilaat siis hoidetaan oireiden mukaisessa kiireellisyysjärjestyksessä ja esimerkiksi pienet lapset ja heikommat vanhukset menevät muiden edelle. Saapumisjärjestyksellä ei ole merkitystä, joten lievempiä vammoja tai oireita saaneet potilaat voivat joutua odottamaan.

Päivystyksessä potilas voidaan hoitaa lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolla. Ei päivystykselliset potilaat hoitoonohjataan tarkoituksenmukaiseen hoitopaikkaan, esim. omalle terveysasemalle tai kotihoitoon.