Potilaana päivystyksessä

Kun saavut päivystykseen:

  • Ota ensin vuoronumero ja odota vuoroasi päivystyksellisen hoidontarpeen arviointiin (triage-luokitus).
  • Päivystyksen sairaanhoitaja arvioi pienen haastattelun perusteella hoidontarpeesi ja ohjaa sinut tilanteen vaatimaan hoitoon.

Kun saavut päivystykseen ambulanssilla:

  • Sinut tuodaan sisään erillisestä ambulanssikuljetuksille tarkoitetusta sisäänkäynnistä.
  • Ensihoitajat ovat arvioineet hoidontarpeesi jo matkalla ja tuovat sinut suoraan päivystyksen tiloihin tilanteen vaatimaan hoitoon.
  • Hätätilapotilaasta ilmoitetaan päivystykseen jo matkan aikana, jotta henkilökunta osaa varautua kiireellisen potilaan saapumiseen.

Päivystyspoliklinikan tilat

Päivystävät lääkärit ja hoitajat ottavat sinut vastaan päivystyspoliklinikan tiloissa, jotka on jaoteltu seuraaviin hoitoryhmiin:

  • Nopeasti hoidettavat lievemmät vaivat hoidetaan perusterveydenhuollon nopealla linjalla.
  • Erikoissairaanhoitoa vaativat potilaat hoidetaan kunkin vaivan mukaisella hoitoalueella.
  • Seurantaa vaativat potilaat, joiden arvioitu hoitoaika on alle kaksi vuorokautta, ohjataan päivystys- ja infektio-osastolle.
  • Pidempää sairaalahoitoa vaativat potilaat sijoitetaan kiireellisimmän hoidon saatuaan oman sairaalansa tai terveyskeskuksensa vuodeosastolle.

Saat lähteä, kun olet saanut kiirellisimmän hoidon ja sinun katsotaan pärjäävän kotona ilman sairaalahoitoa tai kun sinut ohjataan oman terveyskeskuksesi palvelujen pariin.