Apua kriisitilanteissa

Äkilliset, odottamattomat tapahtumat ja menetykset voivat johtaa kriisitilanteisiin, joissa henkilökohtainen apu on tarpeen.

Ota tällöin ensisijaisesti yhteys omalle terveysasemalle tai lähipäivystykseen niiden aukioloaikoina. Muina aikoina ole yhteydessä keskussairaalan päivystykseen. Kriisitilanteissa ammattilaiset arvioivat yksilöllisesti esim. keskussairaalan psykiatrisen päivystystiimin avun tarvetta kriisistä selviytymiseen. Psykiatrinen päivystystiimi huolehtii akuutisti sairastuneen ja välitöntä hoitoa tarvitsevan psykiatrisen potilaan hoidon tarpeen arvioinnin, hoidon käynnistämisen ja päivystyksellisen hoidon avohoidossa.

Muita tärkeitä yhteystietoja menetyksen ja hädän hetkellä:

Kriisikeskus Mobile - Avoinna 24h
puh. 014 266 7150
Asemakatu 2, (2 krs), Jyväskylä

Suomen mielenterveysseuran valtakunnallinen kriisipuhelin
puh. 010 195 202

Päivystävä sairaalapappi
puh. 040 514 1195