Potilasasiamiestoiminta - Haku


Potilasasiamiestoiminta
Julkaistu: 8.2.2016

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin eettisten periaatteiden ja arvojen mukaan pyrimme hoitamaan potilaitamme mahdollisimman hyvin, yhteistyössä potilaiden ja läheisten kanssa käytössämme olevien voima...

Potilaalle > Potilaan tuki ja oikeudet > Potilasasiamiestoiminta
Potilaan hoitoon tai kohteluun liittyvä muistutus
Sisältösivut | Julkaistu: 24.3.2014

Terveyden- ja sairaanhoitoonsa tai saamaansa kohteluun tyytymättömällä potilaalla tai hänen omaisellaan/läheisellään on oikeus tehdä muistutus terveydenhuollon toimintayksikössä terveydenhuollos......

Potilaalle > Potilaan tuki ja oikeudet > Potilasasiamiestoiminta > Potilaan hoitoon tai kohteluun liittyvä muistutus
Potilasvahinkoasiat
Sisältösivut | Julkaistu: 24.3.2014

Terveyden- ja sairaanhoitoon liittyy aina riskejä, joiden toteutumista ei kaikissa tapauksissa voida välttää parhaalla mahdollisellakaan hoidolla. Potilasvakuutus korvaa potilasvahinkolain mukaises......

Potilaalle > Potilaan tuki ja oikeudet > Potilasasiamiestoiminta > Potilasvahinkoasiat