Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että hän myöhemmin tulee kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan esimerkiksi sairauden tai heikentyneen terveydentilan vuoksi.

Lisätietoja edunvalvontavaltuutuksesta ja sen tekemisestä saat Oikeusministeriön verkkopalvelusivuilta.