Suostumus ja yhteisymmärrys - Haku


Suostumus ja yhteisymmärrys
Julkaistu: 8.2.2016

Hoitoratkaisut on tehtävä yhteisymmärryksessä potilaan kanssa. Jos potilas kieltäytyy hoidosta tai jostakin hoitotoimenpiteestä, pyritään sopimaan muusta hoitotavasta. Potilas voi myös kieltäytyä ...

Potilaalle > Potilaan tuki ja oikeudet > Suostumus ja yhteisymmärrys
Alaikäisen hoito
Sisältösivut | Julkaistu: 18.3.2014

Lapsipotilasta hoidettaessa hänen mielipiteensä on otettava huomioon silloin, kun se on hänen ikäänsä ja kehitystasoon nähden mahdollista. Jos alaikäinen ikänsä ja kehitystasonsa perusteella py......

Potilaalle > Potilaan tuki ja oikeudet > Suostumus ja yhteisymmärrys > Alaikäisen hoito
Edunvalvontavaltuutus
Sisältösivut | Julkaistu: 18.3.2014

Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että hän myöhemmin tulee kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan esimerkiksi sairauden tai heikentyneen t......

Potilaalle > Potilaan tuki ja oikeudet > Suostumus ja yhteisymmärrys > Edunvalvontavaltuutus