Avohoidon maksut

  • Poliklinikkakäynti ja päiväsairaanhoitokäynti 41,20 €
  • Päiväsairaanhoitona annettu kuntoutushoito vammaiselle 16,90 €
  • Päiväkirurgia 135,10 €
    • Päiväkirurgisesti tehtävistä reumaa sairastavien lasten paikallishoidoista (tulehduksellisiin reumasairauksiin liittyvät nivelpistot), CP-lasten botuliinihoidoista sekä lasten suolistosairauksien tähystystutkimuksista peritään päiväkirurgian maksuna 48,90 €
  • Sarjahoitokäynti 11,40 €
  • Psykiatrian avohoitokäynnit 0 €
  • Palveluasumisyksikössä pitkäaikaisesti asuvilta asukkailta sairaanhoitopiiri perii maksukyvyn mukaan määräytyvän palvelumaksun sekä ateriapalvelumaksun 12 €/vuorokausi.
  • Maksu käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä vastaanottoajasta 50,80 € (18 vuotta täyttäneiltä potilailta).
  • 1.1.2017 alkaen sairaanhoitopiiri perii päivystyskäynnistä voimassaolevan poliklinikkamaksun suuruisen asiakasmaksun (41,20 €). Alle 18-vuotiailta ja sotaveteraaneilta maksua ei peritä.

Jos potilas päiväkirurgisen toimenpiteen jälkeen otetaan hoidettavaksi sairaalan vuodeosastolle, peritään toimenpidepäivältä päiväkirurgian maksu ja seuraavilta hoitopäiviltä vuodeosastohoidon maksu.