Vapaakortti

Maksukaton täytyttyä asiakkaalle myönnetään vapaakortti. Vapaakortin myöntää se terveydenhuollon laitos, jossa maksukatto on täyttynyt. Vapaakortti on maksukaton täyttymisestä lähtien voimassa kalenterivuoden loppuun.

Vapaakortin voimassa ollessa asiakasmaksut ovat seuraavat:

  • Hoitopäivämaksu sekä yleissairauksissa että psykiatriassa 22,50 € (peritään vain 18 vuotta täyttäneiltä potilailta)
  • Avohoidon maksut, jotka kerryttävät maksukattoa 0 €
  • Maksut, jotka eivät kerrytä maksukattoa peritään normaalisti

Palvelun käyttäjällä on oikeus saada maksukaton täyttymisen jälkeen liikaa suoritetut maksut takaisin. Vaatimus liikaa suoritettujen maksujen palauttamisesta on tehtävä seuraavan kalenterivuoden aikana.

Kun maksukatto on täyttynyt, toimittaa potilas maksukuitit sekä mahdollista maksupalautusta varten pankkitilinumeronsa siihen laitokseen, jossa maksukatto on täyttynyt. Koska alle 18-vuotiaan vapaakortti myönnetään huoltajalle, on hakijan ilmoitettava kaikkien hänen huollossaan olevien alle 18-vuotiaiden nimet ja henkilötunnukset.

Sairaanhoitopiirissä tehty vapaakortti sekä potilaan toimittamat kuitit palautetaan potilaalle.

Muista:

  • Säilyttää alkuperäiset maksukuitit!
  • Seurata maksujen kertymistä esim. asiakasmaksukortilla!
  • Esittää asiakasmaksukortti ja vapaakortti hoitoon tullessa!