Vuodeosastohoidon maksut

Vuodeosastohoidon hoitopäivämaksut peritään sairaalaan tulopäivältä, sairaalassa olopäiviltä sekä sairaalasta lähtöpäivältä. Hoitopäivä vaihtuu yöllä klo 24.00. Hoitopäivämaksu peritään vain kerran kalenterivuorokaudelta.

Jos potilas siirtyy välittömästi toiseen laitokseen, lähettävä laitos ei peri maksua siltä päivältä, jolloin siirtyminen tapahtuu.

Alle 18-vuotiaille potilaille maksullisia ovat seitsemän ensimmäistä hoitopäivää kalenterivuoden aikana. Hoito muissa sairaaloissa tai terveyskeskuksissa otetaan huomioon maksullisia päiviä laskettaessa.

  • Hoitopäivämaksu / yleissairaudet 48,90 €
  • Hoitopäivämaksu / psykiatria 22,50 €
  • Hoitopäivämaksu maksukaton täyttymisen jälkeen 22,80 €
  • Laitoshoitona annettu kuntoutushoito vammaiselle henkilölle 16,90 €
  • Päivä- tai yöhoito 22,50 €
  • Pitkäaikainen laitoshoito: maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu
  • Lyhytaikaisen laitoshoidon lomapäivät 0 €, pitkäaikaisen laitoshoidon lomapäivistä maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu viideltä ensimmäiseltä lomapäivältä