Alaraajojen varjoainekuvaus eli angiografia

Sinulle on tehty lantion ja alaraajojen valtimoiden varjoainekuvaus. Tällä tutkimuksella pystytään määrittämään valtimokovettumatautiin liittyvät verisuonimuutokset ja tekemään löydöksen perusteella hoitopäätökset.

Kuvauksessa valtimon seinämä lävistetään ohuella neulalla ja myöhemmin siihen asetetaan toimenpideportti. Pistopaikka suljetaan kuvauksen jälkeen joko painamalla tai erityisellä sulkulaitteella. Radiologi kertoo tutkimuksen ja/tai hoidon tulokset tutkimuksen lopussa. Toimenpiteen jälkeen potilas pidetään vuodelevossa 2-4 tuntia, jotta pistokohdan sulkeutuminen varmistuu. Ennen kotiinlähtöä kirurgi tarkastaa pistopaikan (-paikkojen) ja alaraajojen tilanteen ja kertoo jatkohoitosuunnitelmasta sekä mahdollisista lääkitysmuutoksista. Hän antaa myös ohjeet mahdollisen jo käytössä olevan verenkiertolääkityksen jatkamisesta. Metformiinia sisältävät suun kautta otettavat diabeteslääkkeet (Avandamet, Diformin, Metforem, Metformin, Oramet jne.) pidetään yleensä tauolla kahden vuorokauden ajan tutkimuksen jälkeen. Mikäli teillä on munuaisten vajaatoiminta, myös mm. osa verenpainelääkkeistä pidetään tauolla kuvauksen jälkeen.

Mikäli pistokohta alkaa kotiutumisen jälkeen vuotaa runsaasti verta, paina pistokohtaa voimakkaasti ja hakeudu välittömästi lähimpään terveyskeskukseen/puhelinsoiton perusteella (puh. 014-116 117) K-SKS kirurgian päivystykseen. Tällaiset verenvuodot ovat kuitenkin harvinaisia. Pistokohtaan voi muodostua myös kookas pahkura tai mustelma, mikä on merkkinä tavallista runsaammasta verenvuodosta kudokseen. Ensiapu on sama kuin edellä. Lievät värimuutokset pistopaikan seudussa ovat varsin yleisiä ja vaarattomia. Ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä arkisin hoitokeskukseen puh. 014-269 1034 ja muuna aikana operatiiviselle osastolle puh. 014-269 1015.

Pistokohta on syytä pitää kuivana seuraavaan aamuun, jolloin sen päällä olevan sidoksen voi poistaa. Sinun tulee juoda vettä ja/tai laimeaa mehua tavallista runsaammin kahden vuorokauden ajan toimenpiteen jälkeen, jotta tutkimuksessa käytetty varjoaine ei tarpeettomasti rasita munuaisia. Saunomista ja raskasta ruumiillista ponnistelua kannattaa välttää viikon ajan toimenpiteen jälkeen.

Voit itse vaikuttaa terveydentilaasi. Tupakointi ja rasvainen ruoka altistavat valtimokovettumataudin etenemiselle. Liikkuminen mahdollisuuksien mukaan, tupakoinnin lopettaminen sekä kasvirasvojen suosiminen edistävät verisuontesi hyvinvointia!

Pyydämme Sinua antamaan palautetta saamastasi kirjallisesta ohjeesta.

http://www.ksshp.fi/potilasohjeenarviointi