Neurofysiologiset tutkimukset:

UNI-EEG   

Aivosähkökäyrätutkimus (Elektroenkefalografia)

 

Tutkimuksen tarkoitus

Uni-EEG -tutkimuksessa mitataan aivojen sähköistä toimintaa valveen ja unen aikana. Tutkimus tehdään aivojen toimintahäiriöiden, erityisesti kohtauksellisten oireiden selvittämiseksi.

 

Tutkimukseen valmistautuminen

Tutkimukseen tullessa hiusten ja kasvojen tulee olla puhtaat ja kuivat. Elektrodit toimivat paremmin puhtaassa, rasvattomassa ihossa. Hiustenmuotoilutuotteiden ja meikkivoiteiden käyttöä on vältettävä. Tutkimuspäivänä saa syödä ja juoda normaalisti. Alkoholia tulee välttää 24 tuntia ennen tutkimusta ja kahvia, energiajuomia tai muita piristeitä kuusi tuntia ennen tutkimusta. Muuten voi syödä ja juoda normaalisti. Lääkkeet voi ottaa tavalliseen tapaan, ellei lääkärin kanssa ole toisin sovittu. Tieto käytössä olevista lääkkeistä on tärkeää olla mukana tutkimukseen tultaessa. Korvakorut on hyvä ottaa pois ennen tutkimukseen tuloa.

Tutkimuspäivää edeltävä yö tulee valvoa.

 

Tutkimuksen kulku

Tutkimuksessa käytetään elektrodimyssyä.Hyvän elektrodikontaktin saavuttamiseksi elektrodeihin lisätään suolageeliä. Rekisteröinnin ajan maataan mahdollisimman rentona sängyllä selällään. Tutkimuksessa pyritään rekisteröimään valvetta ja unta. Lisäksi rekisteröinnin aikana voidaan käyttää aktivaationa vilkkuvaloa ja/tai pyytää hengittämään normaalia voimakkaammin (hyperventiloimaan) 5 minuutin ajan. Tutkimuksessa rekisteröidään myös silmänliikkeitä ja sydämen rytmiä. Tutkimuksesta tallennetaan ääni ja videokuva.

 

Tutkimuksen kesto

Tutkimus valmisteluineen kestää noin 90 minuuttia, josta aivosähkökäyrän rekisteröintiaikaa on noin 60 minuuttia.

 

Tutkimuksen jälkeen

Tutkimuksen jälkeen elektrodimyssy otetaan pois. Hiusten sekaan jää vesiliukoista suolageeliä, mikä lähtee hiuksista pesun yhteydessä.

Tutkimusyksiköstä ei kirjoiteta sairaslomia. Tutkimuksen yhteydessä saat pyytäessäsi käynti- ja/tai matkakorvaustodistuksen.

Uni-EEG -tuloksista tehdään kirjallinen lausunto tutkimuksen tilanneelle lääkärille, joka arvioi ja kertoo sinulle, mitä tulokset merkitsevät oireittesi tai sairautesi kannalta. Voit halutessasi saada kopion lausunnosta ja tutkimustuloksista itsellesi tutkimuksen tilanneen yksikön kautta.

 

Tutkimuspaikka

Kliininen neurofysiologia, 1.kerros, Keski-Suomen Sairaala Nova. Sisäänkäynti 2.

Ilmoittaudu tutkimukseen viimeistään 15 minuuttia ennen tutkimusaikaa 1.kerroksessa L-lohkon itseilmoittautumisautomaatilla. 
Jos on kysyttävää tai tulee äkillinen este, ota yhteyttä ma-to klo 7-15 ja pe 7-13 puh. 014 269 1632.

 

 

EEG-tutkimuksen esitietolomake

 

Tutkimuksen suorittava hoitaja välittää nämä esitiedot EEG:n analysoivalle lääkärille. Esitiedot voivat merkittävästi auttaa EEG-löydöksen arvioinnissa! Kiitos vaivannäöstäsi!

Nimi: ________________________________

Henkilötunnus: _______________________________

Päivämäärä: ___ .___.20___

 

Pysyvät esitiedot

 

Kätisyys (ympyröi): Oikea / Vasen / En osaa sanoa

Perussairaudet (kirjoittakaa tai ympyröikää): _________________________________________________________

Epilepsia Masennus

Sepelvaltimotauti

Migreeni Paniikkihäiriö tai muu ahdistushäiriö Sydämen rytmihäiriö (esim. eteisvärinä)
Aivoverenkiertohäiriön jälkitila

Kaksisuuntainen mielialahäiriö (bipolaarihäiriö)

Muu sydänsairaus, mikä:

_______________________________

Aivovamman jälkitila Aktiivisuden ja/tai tarkkaavaisuuden häiriö (ADHD tai ADD)

Pyörtymistaipumus

Muu neurologinen sairaus,mikä:

_________________________________

Psykoosisairaus (esim. skitsofrenia) Diabetes tyyppiä I tai II

Kehitysvammaisuus, tarkempi diagnoosi jos tiedossa?

_________________________________

Muu psykiatrinen sairaus?

___________________________

Uniapneatauti

 

Alkoholi- tai muu päihderiippuvuus

Muu perussairaus, mikä:

_______________________________

 

Esiintyykö suvussa epilepsiaa tai kuumekouristuksia? Kyllä / Ei / En osaa sanoa

Kenellä? Minkä ikäisenä? _______________________________________________________________________

Oliko epilepsialle joku syy tiedossa? (esim aivovamma, aivotulehduksen jälkitila):

_____________________________________________________________________________________________

Ovatko näillä sukulaisillasi vilkkuvat valot altistaneet kohtauksille? Kyllä / Ei / En osaa sanoa

Osaatko sanoa, millä lääkkeillä sukulaisen epilepsiaa hoidettiin? _________________________________________

 

Rekisteröintihetkeä koskevat tiedot

Merkittävät ajankohtaiset (ei pitkäaikaiset) sairaudet ja terveysongelmat EEG-rekisteröintipäivänä (kirjoittakaa tai ympyröikää): ___________________________________________________________________________________________

Päänsärky

Flunssa tai muu hengitystieinfektio

Rytmihäiriöitä
Selkäkipu

Virtsatieinfektio tai muu
infektio

Selvittelyn alla oleva
kohtaustaipumus
Kuukautiskipuja Allergiaoireita Muu ajankohtainen
terveysongelma

Muita kipuja, mitä:

_____________________________

Vieroitusoireita (esim. krapula tai lääkevieroitusoireita)

 

 

Käytössä oleva lääkitys? (myös maininta hiljattain lopetetuista)

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_

Edeltävä uni?

EEG-rekisteröintiä edeltävänä iltana menin nukkumaan klo ____:____

EEG-rekisteröintiä edeltävänä aamuna heräsin klo ____:____

EEG-rekisteröintiä edeltävänä yönä nukuin:

  • Hyvin
  • Huonosti
  • En osaa sanoa
  • Muuta: _________________________________________________________________________________

 

Kuinka virkeäksi koet itsesi juuri nyt EEG-rekisteröinnin alkaessa:

  • Virkeä
  • Hieman väsynyt
  • Väsynyt
  • Todella väsynyt = nukahtelee
  • Muuta:__________________________________________________________________________________

 

Edellinen kohtausoire:

 

Ajankohta: pvm: ____.____.20__ klo ____:____

Jos tarkka päivä tai aika ei muistissa: ___vrk / ___kk / ___v sitten aamulla / aamupäivällä / iltapäivällä / illalla /
yöllä

Mitä tapahtui? _________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

 

Onko teille tehty EEG-rekisteröintejä aiemmin? Koska ja missä?

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________